'Fiod en OM vertragen zelf fraudezaken'

Het Openbaar Ministerie en de Fiod betogen dat de procedureregels die gelden voor het verschoningsrecht op de schop moeten. Advocaten Frans Sijbers en Robbert de Bree (Wladimiroff) reageren hierop in het FD van 12 juni. 'Het OM probeert nu zelf gecreëerde problemen in de uitvoering van onderzoeken op te lossen door te sleutelen aan een fundamenteel rechtsbeginsel.’

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beroep op verschoningsrecht moet wijken voor belang waarheidsvinding: beelden zorginstelling worden aan dossier Thijs H. toegevoegd

Rechtbank Limburg 28 mei 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:4940

De rechter-commissaris is van oordeel dat in het onderzoek naar de gewelddadige dood van 3 mensen het beroep op het verschoningsrecht door de zorginstelling dient te wijken voor het belang van de waarheidsvinding. Dit omdat de benodigde informatie op geen andere manier te achterhalen is en de afweging daarbij tussen de betrokken belangen en de zeer beperkte inbreuk die mogelijk zou kunnen worden gemaakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beklag tegen beslag geheimhoudersstukken: Uiteenzetting toetsingskader

Rechtbank Amsterdam 25 april 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3425

Het onderzoek in deze zaak richt zich op trustkantoor naam kantoor BV 1 / naam kantoor BV 2 en zijn bestuurder. Deze (rechts)persoon zou zich hebben schuldig gemaakt aan het opzettelijk doen van onjuiste belastingaangiften en/of witwassen/gewoontewitwassen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Naar een functioneel verschonings­recht voor beëdigd mediators?

Het wetsvoorstel Wet bevordering mediation kent aan beëdigd mediators een functioneel verschoningsrecht toe. Hoe kan deze toekenning, in het licht van enerzijds de beperkingen die dit functionele verschoningsrecht voor de waarheidsvinding in civiele procedures met zich brengt en anderzijds de voordelen die daaraan verbonden zijn, gewaardeerd worden?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Noot: Vallen camerabeelden van de wachtruimte en de toegangswegen tot het ziekenhuis binnen de reikwijdte van het (afgeleide) verschoningsrecht?

In het arrest van 10 april 2018 zag de Hoge Raad zich voor de vraag gesteld of camerabeelden die zich op een in beslag genomen gegevensdrager bevinden, onder het verschoningsrecht vallen. In deze zaak ging het om beveiligingsbeelden van de wachtruimte en van alle toegangspaden tot het ziekenhuis. Volgens de Hoge Raad kúnnen camerabeelden onder het verschoningsrecht vallen.

Read More
Print Friendly and PDF ^