Antwoord kamervragen over de verdenking van omkoping en corruptie bij Shell en het verschoningsrecht van bedrijfsjuristen

Op 20 september is door de Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, antwoord gegeven op de kamervragen van het lid Van Nispen (SP) over de verdenking van omkoping en corruptie bij Shell en het verschoningsrecht van bedrijfsjuristen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

NOvA: Voorstellen inperking verschoningsrecht miskennen belang,

Over de aard en omvang van het verschoningsrecht bestaan volgens de NOvA onduidelijkheden en misvattingen. Recent zijn hierover ook Kamervragen gesteld aan de minister van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming.

Dat het publieke debat over dit onderwerp op basis van de juiste feitelijke en juridische uitgangspunten en argumenten wordt gevoerd, vindt de NOvA belangrijk. Om hieraan een bijdrage te leveren, stuurde de beroepsorganisatie van de advocatuur deze week een Kamerbrief. Algemeen deken Johan Rijlaarsdam wijdt zijn blog ook aan het belang van het verschoningsrecht.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^

Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies respecteert verschoningsrecht advocaten

De staatssecretaris van Financiën heeft het Wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies op 12 juli aan de Tweede Kamer gestuurd. De NOvA is verheugd dat hierin het verschoningsrecht voor advocaten ten volle wordt gerespecteerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vernietiging informatiebeschikking na gebruik verschoningsgerechtigd materiaal door Inspecteur

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1566

De zaak betrof een geschil tussen de Belastingdienst en een ondernemer die in 2009 gewond was geraakt bij de vliegramp met een toestel van Turkish Airlines op Schiphol. De man ontving enkele miljoenen schadevergoeding, onder meer wegens gederfde inkomsten, maar nam dit niet op in zijn aangifte inkomstenbelasting.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Een advocaat in de CC – is daar iets mis mee?

Advocaten en notarissen worden in de praktijk veelvuldig ook via de cc geïnvolveerd in e-mail-correspondentie van cliënten. Dat is riskant, omdat er tegenwoordig opsporingsambtenaren en officieren van justitie bestaan die de opvatting huldigen dat wie in de cc van een e-mail staat, niet kan gelden als een geadresseerde van die e-mail.

Read More
Print Friendly and PDF ^