Artikel: De patiënt en de tuchtprocedure

De burger als onbezoldigd rijksverklikker: zo typeerde Verheij in 1992 de positie van de burger in het bestuursrecht. Het is een typering die ook past bij de positie die de particuliere klager van oudsher bekleedt in de tuchtprocedure op grond van de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). De klager wordt dan ook traditioneel de ‘aangever van de zaak genoemd’.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Een historische beschouwing op de Nederlandse bewijsstandaard in strafzaken, vergeleken met de Engelse beyond-a-reasonable-doubtstandaard

Deze bijdrage toont aan de hand van een historische beschouwing van de beide bewijsstandaarden dat er geen groot verschil bestaat tussen de Engelse beyond-a-reasonable-doubtstandaard en de Nederlandse standaard van de rechterlijke overtuiging. De belangrijke overeenkomsten tussen beide bewijsstandaarden worden beschreven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Uurtje factuurtje

‘Grote ondernemingen worden steeds kritischer op het uurtje-factuurtje-systeem van de advocatuur. De nabije toekomst vraagt om een ander verdienmodel, waarin advocaten voor hun toegevoegde waarde worden betaald en niet voor de uren die ze schrijven.’ Dat is de voorspelling van strategieconsultant Jaap Bosman waar het FD op 4 april jl. over berichtte. Zou dit ook voor de AFM opgaan?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Het Douanewetboek van de Unie: eerste ervaringen met twee noviteiten

Hoewel de fundamenten voor het verdedigingsbeginsel al geruime tijd geleden zijn gelegd in de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU en het Europees Handvest, heeft de Europese wetgever het noodzakelijk geacht om het verdedigingsbeginsel expliciet vanaf 1 mei 2016 in het Douanewetboek van de Unie op te nemen. In deze bijdrage gaat de auteur nader in op de (reikwijdte van de) in het DWU opgenomen bepalingen, geeft hij praktische aanwijzingen en deelt hij zijn ervaringen met deze procedure.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De wereldwijde asbestindustrie ontmaskerd

In de documentaire Ademloos brengt filmmaker Daniël Lambo een persoonlijk verhaal. Een verhaal waarvoor hij terugkeert naar zijn geboortedorp Kapelle-op-den-Bos. Hier start hij, vanuit zijn eigen familiale geschiedenis, een zoektocht naar de vele slachtoffers uit en rondom één fabriek. Deze zoektocht mondt al snel uit in een internationaal verhaal, met ontelbaar veel slachtoffers wereldwijd. Ademloos brengt het aangrijpende verhaal van een gigantische groep slachtoffers die ten strijde trekken tegen één van de machtigste industrieën ter wereld: de asbestindustrie.

Read More
Print Friendly and PDF ^