Artikel: Spanningen tussen de bestuurlijke en strafrechtelijke aanpak van criminaliteit

De komst van de bestuurlijke bevoegdheden leidt er in de praktijk toe dat sommige gemeenten een steeds grotere rol krijgen in de aanpak van (georganiseerde) criminaliteit. Daar waar in het kader van het strafrecht niet succesvol wordt opgetreden, mogelijk door beperkingen die de strafrechtelijke waarborgen opleveren, kan de burgemeester op relatief eenvoudige wijze punitief optreden tegen criminaliteit. De strafrechtelijke aanpak kost veel tijd en werk, terwijl de bestuurlijke aanpak snelle en zichtbare interventies oplevert.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Causaliteit tussen strafbare gedraging en verkregen voordeel bij ontnemingsmaatregel

Voor het opleggen van een ontnemingsmaatregel is in beginsel een causaal verband vereist tussen het begane strafbaar feit en het genoten voordeel. Er moet een vergelijking worden gemaakt tussen de werkelijke strafbare situatie en een hypothetische normconforme situatie. Indien tussen deze twee situaties geen financieel verschil bestaat voor de betrokkene, kan geen ontnemingsmaatregel worden opgelegd. Enkel wanneer gebruik wordt gemaakt van de abstracte berekenmethode, is voor de toepassing van de ontnemingsmaatregel geen causaal verband vereist.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Zorgvuldig en verdeeld?

In Nederland geldt een niet al te strenge eis om bij de oplegging van een bestuurlijke boete de functie van het achterhalen en vaststellen van overtredingen (toezicht) te scheiden van die om daarvoor een bestuurlijke boete op te leggen en voor te bereiden (de functiescheiding).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Hoe achtergehouden informatie door feitelijk leidinggevers Imtech mede noodlottig werd

Op 13 augustus 2015 werd het aan de beurs te Amsterdam genoteerde bedrijf Koninklijke Imtech N.V. (verder: Imtech), lange tijd geliefd bij beleggers, failliet verklaard. Het bedrijf verleende technische diensten en had op dat moment ongeveer 22.000 werknemers wereldwijd in dienst. Daarmee werd het toen een van de grootste faillissementen in het Nederlandse bedrijfsleven van de laatste twintig jaar. Banken (waaronder ABN AMRO) weigerden nog langer het bedrijf financieel te ondersteunen teneinde het bedrijf uit het dal te loodsen waarin het bedrijf was terechtgekomen door en na het debacle van een in Polen gepland themapark.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Risico’s op witwassen via virtuele valuta in Nederland geregeld?

Door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (EU) is op 19 april respectievelijk 14 mei 2018 wetgeving aangenomen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen ten aanzien van wisselplatforms voor virtuele valuta en aanbieders van bewaarportemonnees. Deze wetgeving is een wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn, ook wel de vijfde anti-witwasrichtlijn genoemd. De afspraken maken deel uit van een grotere set aan maatregelen van de EU tegen financiële criminaliteit en belastingontduiking.

Read More
Print Friendly and PDF ^