Kroniek Ondernemingsstrafrecht

Afgelopen zomer heeft de redactie van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving met veel zorg de allereerste Kroniek Ondernemingsstrafrecht samengesteld. Deze kroniek maakt deel uit van de september-editie van het tijdschrift. De kroniek zal ieder half jaar worden uitgebracht. Raad pleeg hier de kroniek. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe editie Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving: Omgevingswet Special

Onlangs is editie 2 van 2016 van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving (TBS&H) verschenen. Deze editie staat in het teken van de punitieve handhaving van de nieuw te vormen Omgevingswet. De editie bevat de volgende bijdragen:

 

De punitieve handhaving van het omgevingsrecht

Mr. dr. E. Gritter

 

De bestraffende handhaving van de Omgevingswet: bestuurlijke strafbeschikking of bestuurlijke boete?

Prof. mr. B.F. Keulen en Prof. mr. H.E. Bröring

 

Bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking?

Mr. P.C. Verloop en Mr. M.A.J. West

 

Voorlopige maatregelen uit het economisch strafrecht in handen van het openbaar bestuur?

Mr. ing. B.F. Algera

 

Van feitgecodeerde naar beleidsgebaseerde bestuurlijke strafbeschikkingen

Mr. drs. P.W.S. Boer

 

Bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking?

Als gekozen wordt voor de bestuurlijke strafbeschikking, dan moet de behandeling van het verzet kunnen worden toevertrouwd aan het bestuursorgaan

Mr. B.M. Kocken

 

De sanctionering van wildlife crime

Mr. H.J. van den Noort

 

Trending Topics: Bestuurlijke boetes in de socialezekerheidswetgeving, Achtergrond en stand van zaken

Mr. dr. M.J.A. Duker

 

Noot bij ABRvS 7 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3138 (Wet Aanscherping)

Mr. dr. R. Stijnen

 

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Print Friendly and PDF ^

'Van containers en growshops | Over functioneel daderschap als alternatief voor medeplegen'

In de rechtspraak van de Hoge Raad over medeplegen wordt soms verwezen naar de mogelijkheid om strafrechtelijke aansprakelijkheid via de figuur van het functioneel daderschap vast te stellen. Dit artikel onderzoekt de mogelijkheid of functioneel daderschap (in de vorm van functioneel plegen en functioneel medeplegen) een alternatief voor medeplegen kan vormen. De voorzichtige conclusie luidt dat de figuur van het functioneel medeplegen tot strafrechtelijke aansprakelijkheid kan leiden in geval van vóór, ten tijde en na afloop van het delict geconstateerde passiviteit die strijdig is met een voor de functionaris geldende zorgplicht. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^

'De (on)mogelijkheden van artikel 80a RO'

De jurisprudentie van de Hoge Raad maakt duidelijk dat allerlei – op zich ook terechte – klachten voortaan in cassatie zullen stranden. Voor de (cassatie) worden praktijk drie belangrijke aandachtspunten meegeven met het oog op het rechtens te respecteren belang. Voor zover dat belang niet meteen duidelijk is, zal daaraan in de cassatieschriftuur afdoende aandacht aan moeten worden besteed. Het komt erop neer dat de woorden die zichtbaar aan dat belang moeten worden gewijd, ook juridisch hout moeten snijden. Sjablonen of schoten voor de boeg zijn dus niet voldoende.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^

'Het nemo-teneturbeginsel | Rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en de Hoge Raad vergeleken'

Het nemo-teneturbeginsel en het zwijgrecht zijn internationaal erkende onderdelen van het eerlijk-procesrecht. Deze rechten spelen een belangrijke rol in zaken waarin sfeercumulatie en/of -overgang bestaat van het bestuurs- en het strafrecht. Vaak gaat het dan om in een administratieve procedure verplicht afgelegde verklaring of overdragen document dat ook als bewijs voor een strafbaar feit in een strafzaak wordt gebruikt. De precieze betekenis van en afscheiding tussen het nemo-teneturbeginsel en het zwijgrecht wordt al jaren bediscussieerd. Daarom wordt in dit artikel de rechtspraak van het EHRM en de Hoge Raad met betrekking tot deze rechten vergelijken. Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^