Vrijspraak: Tegengehouden zending is geen 'voltooide export'

Vanaf 2017 is de handhaving van exportcontrole en internationale sancties sterk toegenomen in Nederland. Sinds dat jaar heeft het OM een speerpunt gemaakt van deze rechtsgebieden en zijn er inmiddels voer officieren van justitie belast met de handhaving. Met name het sanctieregime tegen Rusland en Iran is door het OM streng gehandhaafd. Ook op exportcontrole heeft het OM van zich doen spreken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Sanctie Congres: Handel, beperkingen, handhaving & compliance

(Naleving van) sanctieregelgeving wordt steeds relevanter: de Nederlandse douane en het Openbaar Ministerie lopen in Europa aan kop met daadwerkelijke handhaving. Gedurende dit congres staan de ontwikkelingen op dit gebied centraal. Deelnemers worden tijdens diverse workshops geïnformeerd over de ins en outs van sanctieregelgeving, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmechanismen en de toepassing in de praktijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Bedrijven vaker voor de rechter voor verhandelen dual-use-goederen

Wat hebben aceton, een ultrasone luidspreker om bepaalde dieren te verjagen en een sterke computer met elkaar gemeen? Het zijn alle drie spullen die de gemiddelde consument zomaar in huis kan hebben, maar die ook door kwaadwillenden gebruikt kunnen worden voor militaire doeleinden. De laatste jaren staan bedrijven die tegen de regels in deze spullen naar onbetrouwbare buitenlanden verschepen steeds vaker voor de rechter.

Read More
Print Friendly and PDF ^

DAF schikt met Amerikaanse overheid vanwege verkoop vrachtwagens aan Iran

Tussen 2013 en 2015 verkocht DAF trucks in Eindhoven vrachtwagens aan Iran. Daarmee overtraden ze de Amerikaanse sanctiewet. Het Amerikaanse moederbedrijf PACCAR schikt daarom nu voor 1,7 miljoen dollar. Op de website van het ministerie van Financiën is te lezen op basis van welke feiten de schikking is getroffen. DAF verkocht vrachtwagens niet direct aan Iran, maar aan klanten in Europa.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Europese Commissie publiceert voor het eerst Recommendation voor een Internal Compliance Programma voor dual-use goederen

Na de Richtlijnen voor het opstellen van een Intern Nalevingsprogramma voor Strategische en Anti-Folter-Goederen, Technologie en Sancties van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van februari 2019, publiceerde de Europese Commissie op 30 juli 2019 haar Aanbeveling inzake interne nalevingsprogramma's voor controles op de handel in producten voor tweeërlei gebruik.

Read More
Print Friendly and PDF ^