Artikel: Straf- en bestuursrechtelijke aansprakelijkheid van poortwachters

In dit artikel wordt ingegaan op de straf- en bestuursrechtelijke aansprakelijkheid van poortwachters. Eerst wordt toegelicht wat de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhavingsmechanismen kunnen inhouden. Daarna worden ter illustratie enkele normen nader toegelicht die een (zekere) poortwachtersrol voor ondernemingen creëren, waarbij in het bijzonder wordt stilgestaan bij (internationale) handelssancties.

Read More
Print Friendly and PDF ^

WODC rapport rapport met overzicht activiteiten, initiatieven en samenwerkingsverbanden in Nederlandse landschap van bestrijding terrorismefinanciering

De doelstelling van het onlangs gepubliceerde WODC-rapport is om een breed overzicht te geven van de activiteiten, initiatieven en samenwerkingsverbanden in het Nederlandse landschap van de bestrijding van terrorismefinanciering. Daarbij geven we een overzicht van aantallen van meldingen, rechtszaken, bevriezing, aanwijzingen etc.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Richtlijnen voor het opstellen van een Intern Nalevingsprogramma voor Strategische en Foltergoederen, Technologie en Sancties

Door het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn in nauwe samenwerking met de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer van de Douane (CDIU) ‘Richtlijnen voor het opstellen van een Intern Nalevingsprogramma voor Strategische en Foltergoederen, Technologie en Sancties’ opgesteld en gepubliceerd. Het biedt een leidraad voor de implementatie van een Internal Compliance Programme (ICP), om de verantwoordelijkheid voor naleving van geldende wet- en regelgeving binnen een bedrijf te regelen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak bedrijf en leidinggevende van tweemaal industriële afsluitringen naar Iran te hebben gestuurd zonder de vereiste vergunning

Rechtbank Amsterdam 20 februari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:1079 en ECLI:NL:RBAMS:2019:1081

Verdachte wordt ervan beschuldigd dat zij tweemaal in strijd met de toepasselijke regelgeving zonder vergunning goederen naar Iran of aan een Iraanse partij heeft verkocht, geleverd, overgedragen of geëxporteerd. Het gaat om (zaak 1) 5 gaskets/O-ringen van Viton® op of omstreeks 16 december 2016 en (zaak2) 8 wegdes van PTFE op of omstreeks 10 juni 2016.

Read More
Print Friendly and PDF ^

20.000 euro boete geëist vanwege uitvoer ringen zonder vergunning naar Iran

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Amsterdam een boete van 20.000 euro geëist tegen Precision Equipment B.V. voor het twee maal opzettelijk uitvoeren van gesanctioneerde goederen naar Iran. Het gaat om afsluitringen gemaakt van Viton en polytetrafluorethyleen (PTFE). Voor de uitvoer van de ringen naar Iran is een vergunning nodig.

Read More
Print Friendly and PDF ^