DAF schikt met Amerikaanse overheid vanwege verkoop vrachtwagens aan Iran

Tussen 2013 en 2015 verkocht DAF trucks in Eindhoven vrachtwagens aan Iran. Daarmee overtraden ze de Amerikaanse sanctiewet. Het Amerikaanse moederbedrijf PACCAR schikt daarom nu voor 1,7 miljoen dollar. Op de website van het ministerie van Financiën is te lezen op basis van welke feiten de schikking is getroffen. DAF verkocht vrachtwagens niet direct aan Iran, maar aan klanten in Europa.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Europese Commissie publiceert voor het eerst Recommendation voor een Internal Compliance Programma voor dual-use goederen

Na de Richtlijnen voor het opstellen van een Intern Nalevingsprogramma voor Strategische en Anti-Folter-Goederen, Technologie en Sancties van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van februari 2019, publiceerde de Europese Commissie op 30 juli 2019 haar Aanbeveling inzake interne nalevingsprogramma's voor controles op de handel in producten voor tweeërlei gebruik.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Consultatie nieuwe DNB Leidraad Wwft en Sw

DNB heeft de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw) ter consultatie aangeboden, bijna een jaar na inwerkingtreding van de Wwft 2018. De consultatie loopt tot 16 september 2019.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Handelsbesprekingen EU-VS — één jaar verder: Commissie presenteert voortgangsverslag

Op 25 juli 2019 was het precies een jaar geleden dat voorzitter Juncker en president Trump in een gezamenlijke verklaring de nieuwe fase in de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie hebben ingeluid. Een jaar later is een reeks concrete acties ondernomen waarmee de trans-Atlantische handelsbetrekkingen naar een hoger plan worden getild. Het verslag over de uitvoering van de gezamenlijke verklaring van de EU en de VS biedt een overzicht van de geboekte vooruitgang en van de intensieve contacten die de EU en de VS het afgelopen jaar hebben onderhouden, zowel op politiek als op technisch vlak.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (EOM) in consultatie

Op 12 april jl. is het voorstel voor de Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (EOM) in consultatie gegaan. Het EOM zal bevoegd zijn inzake de vervolging van bepaalde strafbare feiten die de financiële belangen van de Europese Unie schaden. Het EOM is een orgaan van de Europese Unie en deelt zijn bevoegdheid met de lidstaten. Het EOM heeft hierbij wel een voorrangsrecht, doordat het kan besluiten een EU-fraude zaak die binnen de gedeelde bevoegdheid valt aan zich te trekken teneinde die zaak te onderzoeken en vervolgen.

Read More
Print Friendly and PDF ^