Beklag 552a Sv: Oplichting of diefstal? Revindicatiebevoegdheid van 3:86 lid 3 BW.

Rechtbank Den Haag 26 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:7648

Niet ter discussie staat dat het horloge klager in eigendom toebehoorde voordat het horloge werd meegenomen. De vraag die voorligt is of bij het verlies van die eigendom sprake is geweest van diefstal (artikel 310 Sr) en/of oplichting (artikel 326 Sr) en vervolgens of klager de revindicatiebevoegdheid van artikel 3:86, derde lid, BW kan inroepen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Tanker vaart in het donker tegen onbemand booreiland: Functioneel daderschap kapitein door niet de zorg te betrachten die in redelijkheid van hem kon worden gevergd

Rechtbank Amsterdam 4 mei 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:4406

De economische politierechter is van oordeel dat in dit geval sprake is van functioneel daderschap van verdachte. Verdachte had als kapitein immers zeggenschap over de handelingen van de eerste stuurman en heeft als gezagvoerder niet de zorg betracht die in redelijkheid van hem kon worden gevergd om de overtreding te voorkomen. De economische politierechter overweegt hiertoe dat verdachte, toen hij ongeveer vijfentwintig minuten voor de aanvaring met het boorplatform op de brug kwam en daar alleen de eerste stuurman zag, niet heeft gevraagd waar de verplichte tweede aanwezige (matroos) op de brug zich bevond.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak in miljoenenzaak pgb-fraude

Rechtbank Overijssel 10 juli 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2355 en ECLI:NL:RBOVE:2018:2359

Drie zorginstellingen uit Twente en Katwijk en zeven van hun bestuurders zijn door de rechtbank Overijssel vrijgesproken van een miljoenenfraude met persoonsgebonden budgetten (pgb). De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van ongeoorloofd geschuif van soorten zorg en budgetten, het vervalsen van facturen en oplichting. De destijds gehanteerde werkwijze was niet ongewoon in de zorgwereld en wordt gesteund door de uitvoeringspraktijk van de zorgkantoren, de parlementaire geschiedenis en rechterlijke uitspraken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Pluimveehoudend echtpaar en hun bedrijf krijgen taakstraf en boete wegens het houden van kippen zonder de benodigde pluimveerechten

Rechtbank Overijssel 25 juni 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2168 en ECLI:NL:RBOVE:2018:2171

Een pluimvee houdend echtpaar uit Manderveen krijgt een taakstraf opgelegd van 180 uur wegens het houden van kippen zonder de benodigde pluimveerechten. De man en vrouw hadden in 2013, 2014 en 2015 zo’n 60.000 kippen op hun boerderij zonder pluimveerechten. De B.V en de Holding B.V krijgen beide een voorwaardelijke boete opgelegd van 45.000 euro, met een proeftijd van 2 jaar. De Holding B.V. moet aan de Staat ruim 106.000 euro betalen. Dat is het bedrag dat het bedrijf onterecht uitspaarde doordat het geen pluimveerechten had gekocht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Gevangenisstraffen voor verduisteren en witwassen 19,5 miljoen euro van Belastingdienst

Rechtbank Gelderland 5 juli 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:2967 en ECLI:NL:RBGEL:2018:2968

De rechtbank legt gevangenisstraffen en geldboetes op voor het verduisteren en witwassen van 19,5 miljoen euro van de Belastingdienst. Dit gebeurde tussen 27 mei 2014 en 1 juli 2014. Een 55-jarige man uit Duiven krijgt een gevangenisstraf van 48 maanden. De rechtbank legt zijn 58-jarige plaatsgenoot een celstraf van 46 maanden op.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verduistering paard en valsheid in geschrift door inbrengen van valse documenten in een gerechtelijke procedure

Rechtbank Rotterdam 26 juni 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:5092

De verdachte heeft willens en wetens een paard onder zich gehouden, terwijl zij wist dat zij gehouden was het paard af te geven aan aangeefster. De verdachte heeft over een langere periode het paard op voor aangeefster onbekende plekken gestald. Daarnaast heeft de verdachte bij een comparitie van partijen tussen de verdachte en aangeefster bij het gerechtshof in Den Haag onder overlegging van valse documenten voorgewend dat het paard was overleden en vervolgens was gecremeerd. De verdachte wilde hiermee afgifte van het paard aan aangeefster voorkomen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordelingen na fraude in vleessector (onderzoek Error Caro)

Rechtbank Rotterdam 18 juni 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:4939

De verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim zes jaren schuldig gemaakt aan het op grote schaal zwart in- en verkopen van vlees. Om dit te verhullen werden valse facturen geaccepteerd bij de inkoop en opgesteld voor en verstrekt bij de verkoop. De valse facturen werden opgenomen in de bedrijfsadministratie. Tevens werden onjuiste aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting gedaan en werd er geld witgewassen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Beoordelingskader van bewijslevering (gewoonte)witwassen

Rechtbank Noord-Nederland 25 juni 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:2475

De rechtbank moet beoordelen of de concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaringen van verdachten aannemelijk zijn geworden, of dat deze als niet deugdelijk terzijde moeten worden verschoven, waarbij de rechtbank het – naar aanleiding van die verklaringen – verrichte onderzoek door het Openbaar Ministerie en de overige omstandigheden van deze zaak in aanmerking zal nemen. Hieruit moet blijken of, zoals de officier van justitie heeft betoogd, met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat de voorwerpen waarop de verdenking jegens verdachten betrekking heeft een legale herkomst hebben en dat een criminele herkomst derhalve als enige aanvaardbare verklaring daarvan kan gelden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling VOF wegens overtreden Flora- en Faunawet

Rechtbank Overijssel 14 juni 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2015

De rechtbank Overijssel veroordeelt een VOF tot het betalen van een geldboete van 7500 euro met een proeftijd van 1 jaar voor het overtreden van de Flora- en Faunawet. De VOF heeft zich schuldig gemaakt aan de verkoop van 36 uit olifantenivoor vervaardigde producten die via verschillende websites werden aangeboden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak van doen van opzettelijk onjuiste aangifte kansspelbelasting door bedrijf dat kansspelautomaten verhuurt en een speelhal exploiteert

Rechtbank Overijssel 11 juni 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2061

De verdenking komt erop neer dat verdachte samen met anderen feitelijk leiding dan wel opdracht heeft gegeven aan bedrijf 3 GmbH terzake van het opzettelijk onjuist doen van de aangiften kansspelbelasting op naam van die GmbH over diverse periodes in de jaren 2009 tot en met 2012.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF