Werkstraf voor veehouder wegens verwaarlozen runderen

Rechtbank Overijssel 17 mei 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1655

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 65-jarige veehouder uit Wanneperveen tot een taakstraf van 180 uur, waarvan 90 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar voor het verwaarlozen van zijn runderen. Daarnaast mag hij tijdens zijn proeftijd bedrijfsmatig geen dieren houden en hobbymatig niet meer dan 5 dieren houden. De rechtbank legt de man tevens een voorwaardelijke geldboete op van 350 euro, met een proeftijd van 2 jaar.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beklag tegen beslag geheimhoudersstukken: Uiteenzetting toetsingskader

Rechtbank Amsterdam 25 april 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3425

Het onderzoek in deze zaak richt zich op trustkantoor naam kantoor BV 1 / naam kantoor BV 2 en zijn bestuurder. Deze (rechts)persoon zou zich hebben schuldig gemaakt aan het opzettelijk doen van onjuiste belastingaangiften en/of witwassen/gewoontewitwassen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor fraude in de vleessector

Rechtbank Rotterdam 24 april 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:3997

De verdachte heeft feitelijk leiding gegeven aan het door een besloten vennootschap gedurende meerdere jaren op grote schaal zwart in- en verkopen van vlees. Om dit te verhullen werden onvolledige en daarmee valse facturen geaccepteerd bij de inkoop en opgesteld voor en verstrekt bij de verkoop. De valse facturen werden opgenomen in de bedrijfsadministratie. De verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

GGzE niet verantwoordelijk voor overlijden patiënt: rechtbank spreekt vrij van dood door schuld

Rechtbank Oost-Brabant 20 mei 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:2829

Een 29-jarige vrouw overleed in 2013 doordat haar artsen en/of verpleegkundig personeel hun zorgplicht nalieten en schonden. Dit is echter niet aan de rechtspersoon de Stichting Geïntegreerde Geestelijke Gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (GGzE) toe te rekenen, zoals het Openbaar Ministerie stelt. De rechtbank Oost-Brabant kan daarom niet anders dan deze instelling vrijspreken van de tenlastegelegde dood door schuld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beklag tegen beslag op hoestpastilles door Douane: Geen vervolging, verbeurdverklaring niet aan de orde

Rechtbank Den Haag 23 april 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:4817

De Douane heeft een postzending met hoestpastilles in beslag genomen. Verdenking overtreding geneesmiddelenwet. Klaagster heeft verzocht om teruggave van de pillen (Koflet Lozenges, van het merk Himalaya, hierna: hoestpastilles), omdat er geen opsporingsgrond is om de hoestpastilles langer in beslag te houden. Er is geen sprake van gevaar voor de samenleving. Bovendien zijn de pillen geen geneesmiddel.

Read More
Print Friendly and PDF ^