Drietal krijgt gevangenisstraffen voor oplichtingspraktijken vastgoed Polen

Rechtbank Gelderland 18 september 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4013

De rechtbank veroordeelt een 52-jarige Zelhemmer, een 62-jarige man uit Wezep en een 56-jarige man uit Dwingeloo tot deels voorwaardelijke gevangenisstraffen. De mannen waren betrokken bij JKE Vastgoed BV en maakten door middel van oplichtingspraktijken geld afhandig van nietsvermoedende slachtoffers. De mannen uit Zelhem en Dwingeloo krijgen een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 9 voorwaardelijk. De man uit Wezep krijgt een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verzoek ex art. 591a Sv afgewezen vanwege proceshouding (geen medewerking verlenen aan overleggen administratie & ontsluiten gegevensdragers) en reden sepot (interventie van de Belastingdienst)

Rechtbank Amsterdam 8 augustus 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5862

Bij de beantwoording van de vraag of de hiervoor genoemde gronden van billijkheid aanwezig zijn, kent de rechtbank betekenis toe aan de door de verzoeker in zijn hoedanigheid van verdachte in deze strafzaak gekozen proceshouding. Door bij herhaling geen medewerking te verlenen aan het overleggen van zijn administratie en het ontsluiten van gegevensdragers heeft verzoeker zelf bijgedragen aan het ontstaan en vergroten van de schade waarvan hij in de onderhavige procedure om vergoeding verzoekt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak firma uit Kampen van het opzettelijk in strijd handelen met art. 3.17 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Rechtbank Overijssel 10 september 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3253

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte: in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet heeft gehandeld door haar werknemer slachtoffer werkzaamheden te laten verrichten aan of nabij de nek van een oplegger terwijl het val- of beknellingsgevaar van die nek niet zoveel mogelijk was beperkt, waardoor, naar verdachte wist of redelijkerwijs moest weten, levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van die slachtoffer ontstond of was te verwachten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ontbrekende overtuiging: Vrijspraak van poging tot oplichting kredietverstrekkers, valsheid in geschrift en doen van valse aangifte

Rechtbank Amsterdam 5 april 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5238

Verdachte wordt ervan beschuldigd dat zij naam bedrijf 1 en naam bedrijf 2 heeft geprobeerd op te lichten door een lening aan te vragen en daarbij aan genoemde kredietverstrekkers een valse salarisspecificatie en vervalst bankafschrift te doen toekomen (feit 1 en 2). Het doen toekomen van de valse salarisspecificatie en het vervalste bankafschrift is daarnaast als het gebruik maken van valse geschriften als bedoeld in artikel 225, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht (feit 3) ten laste gelegd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Door met vals geld een verkoop met een (doorgaans minder kundige) particulier te doen is sprake van listige kunstgrepen

Rechtbank Rotterdam 23 augustus 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:7005

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat (ook) de verdachte de valse hoedanigheid van bonafide koper heeft aangenomen en dat, door met vals geld een verkoop met een (doorgaans minder kundige) particulier te doen, eveneens sprake was van listige kunstgrepen. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak zorgfraude

Rechtbank Gelderland 2 mei 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6942

Verdachte heeft valse declaraties voor laboratoriumonderzoeken ingediend bij naam 1. Aangegeven werd dat de laboratoriumonderzoeken waren aangevraagd door een huisarts (door vermelding van de code 0100), terwijl de onderzoeken in werkelijkheid werden aangevraagd door alternatieve zorgverleners en daardoor niet zonder meer voor vergoeding in aanmerking kwamen. Door op deze wijze te declareren, heeft verdachte een valse voorstelling van zaken geschetst, waardoor naam 1 werd bewogen tot het betalen van de declaraties.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling schuldheling & schuldwitwassen voor “verwende” zoon

Rechtbank Rotterdam 30 augustus 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:7292

Gezien de substantiële bedragen die de verdachte van zijn moeder ontving en de financiële situatie waarin zijn moeder zich bevond, had de verdachte zich moeten realiseren dat deze vermoedelijk geen legale herkomst hadden. De verdachte heeft geen nader onderzoek gedaan naar de herkomst en daarmee aanmerkelijk onvoorzichtig gehandeld. Dit wordt niet anders door het feit dat de verdachte en zijn zus sinds jongs af aan werden verwend door hun moeder.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak voor schipper omgeslagen boot bedrijfsuitje

Rechtbank Rotterdam 12 september 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:7634

De rechtbank in Rotterdam heeft een 51- jarige schipper vrijgesproken na een ongeval met de boot die hij bestuurde. Op 27 november 2015 voer de schipper met een snelle motorboot over de Nieuwe Maas. Aan boord waren 11 passagiers die de boot voor een bedrijfsuitje hadden afgehuurd. Bij die tocht is de boot omgeslagen, toen de boot over de hekgolven achter een duwcombinatie voer.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling verduistering toners & computers, vrijspraak (gebruikmaken) valsheid (concept vaststellingsovereenkomst)

Rechtbank Midden-Nederland 8 augustus 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3764

De verdachte heeft zich gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan verduistering in dienstbetrekking en heeft daarbij een grote hoeveelheid toners en 24 desktop computers van zijn werkgever weggenomen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Overtreding EVOA wegens vervoeren vervuilde plastic zakken

Rechtbank Amsterdam 5 januari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5538

Verdachte wordt verweten dat zij in februari en/of maart 2016 de verordening voor de overbrenging van afvalstoffen (EVOA) heeft overtreden en dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift. De rechtbank zal hierna specifieker op de beschuldiging ingaan. De tekst van de tenlastelegging is opgenomen in de bijlage die aan dit vonnis is gehecht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF