Omstandigheid dat Belastingdienst een fiscale verzuimboete heeft aangekondigd, kan niet tot het gerechtvaardigd vertrouwen leiden dat strafvervolging zal uitblijven

Rechtbank Rotterdam 27 maart 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2074

De verdediging heeft de niet-ontvankelijkheid van het OM bepleit wegens schending van het vertrouwensbeginsel. De Belastingdienst heeft aangekondigd dat er aan naam medeverdachte rechtspersoon 1 een naheffingsaanslag en verzuimboete zou worden opgelegd. Aan deze toezegging mocht de verdachte het gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen dat hij niet strafrechtelijk zou worden vervolgd, omdat het opleggen van een vergrijpboete daaraan in de weg staat.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Doen van onjuiste aangifte omzetbelasting: geen vormverzuimen in de opsporingsfase die zouden moeten leiden tot niet-ontvankelijkheid

Rechtbank Rotterdam 27 februari 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2075

Verdachte rechtspersoon heeft gedurende een periode van vier jaar belastingfraude gepleegd. Zij heeft meermalen onjuiste aangiften voor de omzetbelasting ingediend bij de belastingdienst, waardoor te weinig omzetbelasting geheven werd door de fiscus.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Medeplegen van overbrenging van een container kogellagers naar de Verenigde Arabische Emiraten in strijd met de EVOA

Rechtbank Rotterdam 24 januari 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2027

De verdachte rechtspersoon heeft als professionele marktdeelnemer samen met haar mededader in strijd met een wezenlijk voorschrift uit de EVOA een zeecontainer met daarin verroeste niet direct bruikbare kogellagers willen overbrengen naar de VAE. De VAE heeft de invoer van dergelijke afvalstoffen uit de Europese Unie verboden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling transportbedrijf uit Wijchen veroordeeld tot geldboete na explosie en brand in een van de spuitcabines

Rechtbank Gelderland 7 maart 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1006

Op 8 mei 2015 heeft zich in een van de spuitcabines van het bedrijf een explosie voorgedaan en is brand uitgebroken. Een werknemer is daarbij zwaar gewond geraakt en moest met tweede- en derdegraads brandwonden worden opgenomen in het brandwondencentrum in Beverwijk. Twee andere werknemers zijn kort in een ziekenhuis opgenomen vanwege ademhalingsklachten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Arnhemmer veroordeeld voor bezitten namaakkleding en -schoenen

De rechtbank veroordeelt een 49-jarige man uit Arnhem voor het opzettelijk in bezit hebben van bijna 200 stuks namaakkleding en –schoenen. Hij krijgt een taakstraf van 120 uur opgelegd, waarvan 80 voorwaardelijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^