Anderhalf jaar cel voor fraudeur met huurcontracten

Rechtbank Amsterdam 17 januari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:247

Een 24-jarige man krijgt een gevangenisstraf van 18 maanden (waarvan 4 maanden voorwaardelijk) voor het verhandelen van diverse valse huurcontracten. De man verkocht die valse huurcontracten aan klanten die zich daarmee bij de gemeentelijke basisregistratie inschreven en fraude konden plegen, bijvoorbeeld door het aanvragen van een paspoort of uitkering.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EVOA: Dat in het land van bestemming andere normen gelden ten aanzien van asfaltgranulaat, doet niets af aan het feit dat het desbetreffende granulaat in Nederland wordt aangemerkt als afvalstof

Rechtbank Rotterdam 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9896

De verdachte heeft zich als professionele marktdeelnemer schuldig gemaakt aan het medeplegen van het opzettelijk overbrengen van 2.779 ton asfaltgranulaat bestemd voor de wegenbouw naar een inrichting in Litouwen ter verwerking en nuttige toepassing, terwijl die inrichting door de Litouwse autoriteiten hiertoe niet vergund en gerechtigd was. Zij heeft zich voorts schuldig gemaakt aan het medeplegen van het zich opzettelijk ontdoen van voornoemde afvalstof door deze af te geven aan de kapitein van een zeeschip, terwijl sprake was van een niet illegale overbrenging van afvalstoffen naar Litouwen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verdachte heeft 43 deelnemers bewogen om in totaal ruim 1 miljoen euro in te leggen in een niet bestaand financieel product

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 3 december 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:6635

Verdachte heeft op uiterst slinkse wijze en op grote schaal meerdere malen stukken vervalst en die vervalste stukken gebruikt om zich voor te kunnen doen als een “grote’ speler op de financiële markt en om zijn kredietwaardigheid aan te tonen. Hij zette een door hem zelf verzonnen product op de markt en deed dat op zodanige manier dat veel mensen hun vaak zuur verdiende spaarcenten aan hem toevertrouwden. De obligaties die verdachte aanbood bleken echter niet meer dan gebakken lucht. Het kapitaal van in totaal ruim één miljoen euro dat eerlijke spaarders na vele jaren hard werken langzaam hadden opgebouwd werd door verdachte, nota bene aan extravagante uitgaven, binnen een jaar in feite verkwanseld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Fiscale fraude rondom herinvesteringsreserves

Rechtbank Amsterdam 20 december 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:9378

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan belastingfraude met betrekking tot drie vennootschappen waarbij steeds sprake was van een ten onrechte opgevoerde HIR. Het gevolg daarvan is geweest dat er te weinig belasting werd geheven bij verdachte en bij bv’s waarvoor verdachte feitelijk verantwoordelijk was.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Digitaal politiedossier met elektronische handtekening: gehanteerde werkwijze voldoet aan de eisen die de wet en het Besluit digitale stukken

Rechtbank Rotterdam 20 december 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:10537

Deze zaak is in zoverre bijzonder, dat het dossier volledig digitaal door de politie is aangeboden; het gaat om een zogeheten Digitaal Politie Dossier (hierna: DPD). Pas éénmaal eerder is de rechtbank geconfronteerd met een elektronisch dossier.

Read More
Print Friendly and PDF ^