Ontneming Illegale dierenhandelaren

Rechtbank Midden-Nederland 13 november 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:5540 en ECLI:NL:RBMNE:2018:5538

Een 57-jarige man uit Woerden en een 40-jarig man uit Someren moeten ruim 200.000 euro terugbetalen aan de Staat, zo oordeelt de rechtbank Midden-Nederland in een ontnemingszaak. De twee hebben zich tussen 2010 en 2012 schuldig gemaakt aan grootschalige illegale dierenhandel.

Read More
Print Friendly and PDF

De feiten die aan de ontnemingsvordering ten grondslag liggen zijn gepleegd vóór 1 juli 2011. Gelet op ontbreken bijzondere overgangsregeling is oude bepaling van van toepassing.

Rechtbank Rotterdam 17 oktober 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:8664

Artikel 36e Sr is bij de inwerkingtreding per 1 juli 2011 van de wet van 31 maart 2011 (Stb 2011, 171), de Wet verruiming mogelijkheden voordeelontneming, aanzienlijk gewijzigd. Bij deze wetswijziging is geen bijzondere overgangsregeling getroffen zodat het normale overgangsrecht van toepassing is zoals dat voortvloeit uit artikel 1 Sr en artikel 1 Wetboek van Strafvordering.

Read More
Print Friendly and PDF

Beslag op voorwerpen ter uitvoering van een Europees onderzoeksbevel. Te hanteren maatstaf bij beoordeling van de vraag of het belang van strafvordering het voortduren van het beslag vordert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 oktober 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:5984

Het belang van strafvordering verzet zich tegen teruggave indien het veiligstellen van de belangen waarvoor artikel 94 Sv de inbeslagneming toelaat, het voortduren van het beslag nodig maakt. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de desbetreffende voorwerpen kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen of om wederrechtelijk verkregen voordeel aan te tonen. Voorts verzet het door artikel 94 Sv beschermde belang van strafvordering zich tegen teruggave indien niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, de verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer van het voorwerp zal bevelen, al dan niet naar aanleiding van een afzonderlijke vordering daartoe als bedoeld in artikel 36b, eerste lid onder 4, Sr in verbinding met artikel 552f Sv.

Read More
Print Friendly and PDF

Veroordeling voor PGB-fraude door leiding gever stichting die persoonsgebonden budgetten ontving. Verzoek buiten beschouwing laten verklaringen klokkenluiders wordt afgewezen.

Rechtbank Overijssel 5 november 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:4207

Een 56-jarige vrouw uit Paterswolde is voor pgb-fraude veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast mag zij 5 jaar lang niet in de zorg werken. Haar 62-jarige echtgenoot is vrijgesproken. Hij had een formele rol als bestuurder van de stichting en uit het dossier blijkt niet dat hij betrokken was bij de pgb-fraude.

Read More
Print Friendly and PDF

Veroordeling overtreding art. 5 BRZO en niet zo spoedig mogelijk (volledig) melden van een ongewoon voorval

Rechtbank Oost-Brabant 6 november 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:5435

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het opzettelijk overtreden van artikel 5 lid 1 Brzo 2015. Verdachte heeft in de onderhavige zaak niet alle maatregelen getroffen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te beperken. Als gevolg van de oplopende druk en het (gedeeltelijk) open staan van de bleedafsluiters en het stand-by nemen van de compressor vanaf de perszijde is waterstof ontsnapt, waardoor een explosie en een brand is ontstaan, waarbij een leiding(straat) werd aangestraald waardoor de brand had kunnen escaleren.

Read More
Print Friendly and PDF

Onderzoek Chryseis: Telefonische acquisitiefraude

Rechtbank Noord-Nederland 19 oktober 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:4337

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van munitie en het aangelegd aanwezig hebben van een jammer. Een jammer is gebouwd en ontworpen om GSM- en GPS-signalen te verstoren en wordt in het criminele circuit gebruikt om buiten het zicht van de politie te kunnen manoeuvreren.

Read More
Print Friendly and PDF

Bedrijven uit Geldrop en Best schuldig bevonden aan dodelijk ongeluk tijdens sloopwerk

Rechtbank Oost-Brabant 6 november 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:5429

De rechtbank Oost-Brabant heeft een aannemersbedrijf uit Geldrop en een grondwerk- en sloopbedrijf uit Best veroordeeld tot geldboetes van ieder 40.000 euro, waarvan 20.000 euro voorwaardelijk. De bedrijven zijn schuldig aan het overlijden van een man die tijdens sloopwerkzaamheden werd bedolven onder een muur.

Read More
Print Friendly and PDF

Gevangenisstraf voor Arnhemmer voor babbeltrucs bij bejaarden

Rechtbank Gelderland 2 november 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4709

De rechtbank veroordeelt een 38-jarige man uit Arnhem voor diefstallen uit 3 woningen en voor identiteitsfraude tot een gevangenisstraf van 7 maanden.

Read More
Print Friendly and PDF

Werkstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen in het strafonderzoek Biodiesel

Een drietal verdachten, respectievelijk 54, 64 en 75 jaar oud, is veroordeeld tot 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en werkstraffen van 120 respectievelijk 240 uren, omdat zij in de periode van maart 2007 tot en met augustus 2007 dan wel mei 2009 gezamenlijk valsheid in geschrifte hebben gepleegd en ruim een miljoen euro hebben verduisterd. Daarnaast hebben zij, en de 75-jarige echtgenote van één van hen, zich tot februari 2012 schuldig gemaakt aan het witwassen van geldbedragen.

Read More
Print Friendly and PDF

Tilburgse autoverhuurder vrijgesproken van witwassen geld motorclub

Rechtbank Overijssel 30 oktober 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:4088

Een Tilburgs autoverhuurbedrijf en 3 bestuurders zijn vrijgesproken van witwassen. Dat geld zou volgens het openbaar ministerie afkomstig zijn uit illegale activiteiten van een landelijke motorclub en gebruikt worden om auto’s te huren. De rechtbank oordeelt dat uit het dossier niet blijkt dat het geld uit misdrijven afkomstig is. Ook niet dat het autoverhuurbedrijf dit wist of er een vermoeden van had.

Read More
Print Friendly and PDF