OM eist ontnemingsvordering van bijna drie ton en gevangenisstraf tegen verdachte van witwassen

De officier van justitie heeft gisteren negen maanden cel en een ontnemingsvordering van ruim €286.595 geëist tegen een 47-jarige man die wordt verdacht van witwassen. Dit gebeurde volgens de officier in de periode van 25 januari 2005 tot en met 7 april 2010 in Voorburg en Rotterdam.

De verdachte kwam in februari 2010 in beeld. Een man waarschuwde de politie toen hij bedreigd werd door de verdachte. De verdachte had de melder €20.000,-  gegeven om cocaïne te kopen en dit vervolgens vanuit Suriname te smokkelen naar Nederland. De man had iets anders van het geld gekocht en de verdachte eiste de €20.000,- terug of anders zou hij de man doodschieten. De politie ging na de melding ter plaatse en trof de verdachte aan, waarna hij werd aangehouden. De man ontkende de bedreiging. Tegen hem werd wel een witwasonderzoek gestart, omdat de man over grote geldbedragen bleek te beschikken, maar geen werk had. De dure auto waar de man in reed, werd in beslag genomen.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de man geen legale inkomsten in Nederland genoot en een bedrag van bijna €38.000,- op zijn rekening gestort had gekregen de afgelopen jaren. Dit bedrag was bijna volledig contant opgenomen. Ook bleek de verdachte meer dan 100 keer een bedrag van in totaal circa €69.000 overgeboekt te hebben naar derden. Daarnaast bleek hij auto's te hebben gekocht en verkocht. Daarmee was een bedrag van  in totaal € 141.881,- aan vier auto's had uitgegeven.

Uit het onderzoek bleek dat er verdenkingen waren dat de man zich bezighield met de handel in verdovende middelen. De officier acht het dus zeer aannemelijk dat de man geld verdiende met criminele activiteiten. Volgens de officier zou de man circa € 286.595,- via illegale wegen verdiend hebben. Dit bedrag kan daarom wat de officier betreft van de man gevorderd worden.

De officier bracht ter zitting naar voren dat het belangrijk is dat witwassen wordt aangepakt, omdat het onlosmakelijk is verbonden met zeer ernstige vormen van criminaliteit als drugshandel. Witwassen kan leiden tot een gevaar voor de integriteit van de samenleving en kan het economische verkeer ontwrichten. De man zelf verklaart helemaal niet over de manier waarop hij aan zijn geld kwam. De officier vindt gezien de ernst van de feiten een onvoorwaardelijk gevangenisstraf van negen maanden een passende straf.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^

Verdachte aangehouden voor handel met gevaarlijk stoffen

Het milieuteam van Politie Midden heeft vorige week woensdag een 32-jarige verdachte uit de Noordoostpolder aangehouden die wordt verdacht van handel in gevaarlijke en explosieve stoffen. De man is vandaag door de rechter-commissaris in Utrecht voor veertien dagen in bewaring gesteld.

In en rondom het huis van de verdachte in een woonwijk in Marknesse en in een loods in de Noordoostpolder zijn kruit en grondstoffen aangetroffen. Deze grondstoffen kunnen gebruikt worden om vuurwerk mee te maken. In de loods is ongeveer 2000 kilo aan gevaarlijke stoffen aangetroffen; in en om het huis van de 32-jarige man tientallen kilo's. Op beide locaties is ook illegaal zwaar vuurwerk aangetroffen. Het vermoeden is dat de verdachte de grondstoffen en gevaarlijk stoffen te koop aanbood via internet en per post naar kopers opstuurde.

De Inspectie Leefomgeving en Transport verleent bijstand in dit onderzoek. Tijdens de doorzoekingen zijn de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) ter ondersteuning gekomen voor het nemen van monsters en het afvoeren van de aangetroffen stoffen. De EOD heeft de explosieve stoffen en het illegaal vuurwerk gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Bij de doorzoekingen zijn ook computers en administratie in beslag genomen.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^

OM eist gevangenisstraf tegen verdachte van babbeltrucs

Het OM heeft vandaag een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, geëist tegen een 35-jarige man. De man moest voor de rechtbank verschijnen op verdenking van het oplichten van zes hoogbejaarde mensen in Delft.

Volgens de officier van justitie heeft de verdachte zich tussen december 2011 en maart 2012 schuldig gemaakt aan zes babbeltrucs waarbij hij de pinpassen en pincodes van de slachtoffers afhandig wist te maken. In totaal heeft hij daarmee meer dan €12.000,- euro van de rekeningen van de slachtoffers afgehaald. Zijn slachtoffers waren tussen de 73 en 88 jaar. De meesten van hen waren moeilijk ter been en daarom afhankelijk van anderen. Ze hadden vertrouwen in anderen, maar volgens de officier is dat vertrouwen in de medemens ernstig geschaad. Daarnaast heeft de verdachte hen ook financieel schade toegebracht. De officier rekent dit de verdachte zwaar aan.

De man ging volgens het OM geraffineerd te werk en werkte hierbij soms samen met iemand anders. Hij volgde zijn slachtoffer in sommige gevallen vanuit een supermarkt aan de Martinus Nijhofflaan in Delft naar hun huis. Hij sprak hen aan of belde bij de woning aan met allerlei smoesjes en wist zo de pinpas en pincode van de bejaarde te bemachtigen. Een voorbeeld van hoe de man te werk ging: na zijn slachtoffer vanaf de supermarkt gevolgd te zijn, belde hij aan en zei dat er was ingebroken. Het slachtoffer liet de man binnen en vervolgens belde de handlanger op de huistelefoon. Hij vertelde dat hij van de politie was en dat er bij de vrouw was ingebroken. De man die de vrouw had binnengelaten was zogenaamd ook van de politie. De vrouw moest aan hem haar bankpas geven. Aan de telefoon werd de pincode ontfutseld. Vervolgens werden er grote bedragen van de rekening afgehaald.

De verdachte lijkt zich volgens de officier van justitie te hebben gespecialiseerd in het oplichten van ouderen: hij is hier al twee keer eerder voor veroordeeld. De man heeft op zitting de feiten deels bekend en aangegeven hulp te willen hebben om te voorkomen dat hij zich in de toekomst opnieuw schuldig zou maken aan strafbare feiten. Daarbij heeft de verdachte aangegeven geen strafvermindering te willen hebben. De officier van justitie was het wat dat betreft volledig met de man eens en heeft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar geëist. Daarnaast moet de man als het aan de officier van justitie ligt ook nog negen maanden en nog eens 244 dagen naar de gevangenis in verband met de eerdere veroordelingen voor soortgelijke zaken. Verder heeft de officier van justitie een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar geëist met een proeftijd van drie jaar met als bijzondere voorwaarde dat de man zich dient te laten behandelen om herhaling van strafbare feiten te voorkomen.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^

OM eist in hoger beroep werkstraffen voor fataal arbeidsongeval binnenvaartschip

De advocaat-generaal in 's Hertogenbosch heeft vandaag in hoger beroep werkstraffen van 60 uur geëist tegen twee schippers. De mannen worden verdacht van het verkeerd lossen van de lading van een binnenvaartvoertuig. Hierdoor ging de lading rollen wat ertoe heeft geleid dat een bemanningslid overboord sloeg en verdronk.

De verdachten hadden de pontons met als lading drie stalen buizen van elk ongeveer 420.000 kilo verscheept van Maastricht naar Vlissingen. De buizen zouden in de loop van de ochtend van 7 september 2009 gelost worden. Een instructie voor het lossen was meegegeven. Daarin stond dat tijdens het lossen eerst ballastwater moest worden ingenomen en later weer ballastwater moest worden geloosd. De verdachten lieten echter voorafgaand aan het lossen al 190.000 liter ballastwater in het ponton lopen. Hierdoor ging het ponton hellen en de buizen rolden eraf.

Het OM verwijt de twee verdachten aanmerkelijk onvoorzichtig te hebben gehandeld. De verdachten hadden beiden geen eerdere ervaring met het lossen van de pontons maar zijn desondanks afgeweken van het losplan. Vervolgens hebben zij geen toezicht gehouden op de voortgang van het ballasten.

De rechtbank in Middelburg sprak de verdachten eerder vrij van de tenlastegelegde feiten omdat niet konden worden geoordeeld dat het gevaar, dat voortkwam uit de gekozen wijze van ballasten, algemeen voorzienbaar was. Het OM stelde hoger beroep in tegen de vrijspraken. In de visie van het OM zijn de schippers toerekenbaar tekort geschoten bij het waarborgen van de veiligheid van de bemanning.

Uitspraak (naar verwachting) op 2 april 2013.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^

OM eist in hoger beroep 6 jaar celstraf voor verdachten Palm Invest

De advocaat-generaal in Amsterdam heeft vandaag in hoger beroep gevangenisstraffen van zes jaar geëist tegen de twee voormalige feitelijk leidinggevers van PR-Invest en het latere Palm Invest. Ze worden verdacht van oplichting, valsheid in geschrift, witwassen en het aanbieden van effecten onder de € 50.000 zonder prospectus.

In het product Palm Invest, deelname in de investering in onroerend goed op de Palmeilanden in Dubai, legden ruim 400 beleggers in totaal ruim 31 miljoen euro in. De verdachten spiegelden potentiële beleggers rendementen van 9% voor. Het geld zou belegd worden in vastgoed in Dubai. Later bleek dat maar enkele miljoenen daadwerkelijk ooit geïnvesteerd werd in onroerend goed. De rest ging op aan privégoederen van verdachten, zoals huizen, boten en auto's.

In de visie van het OM zijn de twee verdachten vanaf het begin bij zowel PR-Invest als het latere Palm Invest betrokken geweest. In nauw overleg hebben zij invulling gegeven aan de strafbare feiten. Verdachten hebben bewust en langdurig een schijnwerkelijkheid opgebouwd en volgehouden, met de bedoeling om hun slachtoffers grote sommen geld afhandig te maken. De beleggers hebben grote bedragen aan deze verdachten toevertrouwd en rekenden op rente-inkomsten en teruggave van het bedrag aan het eind van de looptijd. Het geld is grotendeels verdwenen. Verdachten wisten wat de gevolgen voor de slachtoffers zouden zijn en hadden alleen de intentie om zichzelf te verrijken. De kans is groot dat beleggers een groot deel van de door hen ingelegde gelden niet meer terug zien.

Het OM vindt dat alleen celstraffen van aanzienlijke duur recht doen aan de ernst van de feiten en het leed van de slachtoffers. "Verdachten hadden het vooropgezet plan tot dit bedrog en het bedrog is op listige wijze uitgevoerd. Er wordt nog wel eens gedacht dat puur financiële schade, zonder dat de lichamelijke integriteit van het slachtoffer in het geding is, minder erg is en de slachtoffers dus minder diep geraakt zijn. In een zaak als deze zien en begrijpen we echter dat ook het kwijtraken van grote geldbedragen zeer veel, ook emotionele, gevolgen kunnen hebben voor de slachtoffers", aldus het OM op de zitting. Naast de geëiste straffen vindt het OM dat de verdachten ook aan een groot aantal slachtoffers hun geleden schade moeten vergoeden.

De rechtbank veroordeelde verdachten eerder tot celstraffen van 3,5 jaar. Het OM en de verdachten stelden hoger beroep in.

Uitspraak volgt (naar verwachting) op 12 april.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^