Conclusie AG over afroomboete & ontnemingsmaatregel

Parket bij de Hoge Raad 5 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:197

Het middel behelst de klacht dat de strafoplegging, voor zover deze de oplegging van een geldboete van €16.500 betreft, ontoereikend is gemotiveerd, omdat de geldboete ertoe strekt wederrechtelijk verkregen voordeel af te romen en het hof gelet daarop nader had moeten motiveren waarom de verdachte uit het bewezen verklaarde witwassen daadwerkelijk voordeel heeft genoten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG: Oordeel dat energiekosten niet in mindering worden gebracht op WVV omdat nog geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is niet zonder meer begrijpelijk

Parket bij de Hoge Raad 19 februari 2019, ECLI:NL:PHR:2019:129

Met het oordeel dat de energiekosten niet in mindering worden gebracht omdat nog geen volledig betaling heeft plaatsgevonden, heeft het hof kennelijk tot uitdrukking willen brengen dat de verdachte weliswaar door Stedin is aangeslagen voor de kosten van de illegaal verbruikte elektriciteit doch dat niet is gebleken dat de verdachte in dit verband daadwerkelijk kosten heeft gemaakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Opgelegde ontnemingsmaatregel aan Jan-Dirk P. van ruim 24 miljoen euro definitief

Hoge Raad 12 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:212

De door het Amsterdamse hof aan Jan-Dirk P. opgelegde ontnemingsmaatregel van ruim 24 miljoen euro is definitief. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. Het bedrag van ruim 24 miljoen euro bestaat naast de ruim 17 miljoen euro die verband houdt met de afpersing van Endstra, uit de vruchten daarvan, het zogenaamde vervolgprofijt, en uit voordeel uit heling.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM wil ruim 6 miljoen euro ontnemen van bestuurder goede doelen stichtingen

Het Openbaar Ministerie eist in de rechtbank Den Bosch dat bij een voormalig bestuurder van goede doelen stichtingen 6.272.445,- euro aan crimineel verdiend vermogen wordt afgepakt. De bestuurder heeft dit geld volgens het OM tussen 2006 en 2013 verdiend door middel valsheid in geschrift en verduistering van gelden van goede doelen. De bestuursvoorzitter van vier stichtingen werd op 28 september 2018 door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden – waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De penningmeester van de stichtingen kreeg van de rechtbank een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk

Read More
Print Friendly and PDF ^

Bevoegdheid Hof Arnhem-Leeuwarden om kennis te nemen van ontnemingsvordering na een toewijzing in eerste aanleg door de rb Leeuwarden, aangewezen als nevenzittingsplaats van rb Rotterdam

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 november 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10292

De raadsman van veroordeelde stelt dat het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden niet bevoegd is om kennis te nemen van de ontnemingsvordering. Daartoe voert hij aan dat alleen de rechtbank Rotterdam bevoegd was om kennis te nemen van de vordering in de strafzaak uitgebracht door de officier van justitie bij het landelijk parket. Wegens gebrek aan voldoende zittingscapaciteit in Rotterdam werd destijds op grond van artikel 8 lid 1 van het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen de rechtbank Leeuwarden als nevenzittingsplaats aangewezen.

Read More
Print Friendly and PDF ^