NVWA en Marktplaats slaan handen ineen in strijd tegen verboden producten

De NVWA en Marktplaats maken vandaag bekend samen te gaan werken om handel in illegale producten tegen te gaan. Vandaag ondertekenden zij een samenwerkingsdocument met afspraken die helpen advertenties met verboden waar zoveel als mogelijk te weren van de handelssite. Gezamenlijk zetten de partijen zich in voor betere voorlichting en toezicht. Daarbij gaat het om handel in verboden consumentenproducten en levensmiddelen, voedingssupplementen, chemicaliën, dieren, diensten en planten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Scheepseigenaar betaalt transactie in verband met overtreding EVOA

Scheepseigenaar HMSB II B.V. betaalt een transactie van 780.000 euro voor de verdenking van het illegaal overbrengen van afval naar India. Daarnaast treft het Openbaar Ministerie een schikking met HMSB II B.V. voor een bedrag van ongeveer 2.200.000 euro; het bedrag dat de reder volgens het Openbaar Ministerie met de overbrenging zou hebben verdiend.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EVOA: Dat in het land van bestemming andere normen gelden ten aanzien van asfaltgranulaat, doet niets af aan het feit dat het desbetreffende granulaat in Nederland wordt aangemerkt als afvalstof

Rechtbank Rotterdam 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9896

De verdachte heeft zich als professionele marktdeelnemer schuldig gemaakt aan het medeplegen van het opzettelijk overbrengen van 2.779 ton asfaltgranulaat bestemd voor de wegenbouw naar een inrichting in Litouwen ter verwerking en nuttige toepassing, terwijl die inrichting door de Litouwse autoriteiten hiertoe niet vergund en gerechtigd was. Zij heeft zich voorts schuldig gemaakt aan het medeplegen van het zich opzettelijk ontdoen van voornoemde afvalstof door deze af te geven aan de kapitein van een zeeschip, terwijl sprake was van een niet illegale overbrenging van afvalstoffen naar Litouwen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Naar het oordeel van het hof heeft de verdachte zich door afgifte aan een ander van gevaarlijke afvalstoffen (niet bruikbare stookolie) ontdaan

Gerechtshof Den Haag 12 december 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:3443

Het hof is van oordeel dat de onderhavige partij stookolie, vanwege de grote beperkingen die aan het gebruik daarvan waren verbonden, naar de in rechte geldende maatstaf, niet geschikt en daarmee niet bruikbaar was om te gebruiken als brandstof voor de voortstuwing van dit schip. Nu de overgedragen stookolie niet overeenkomstig de bestemming is gebruikt als brandstof, maar is verkocht/afgegeven aan mts tanker/medeverdachte 1, om daarna te worden verhandeld door medeverdachte 1, moet worden vastgesteld dat sprake was van een belangrijke aanwijzing voor een handeling, een voornemen of een verplichting zich te ontdoen van een stof, in de zin van artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Opzettelijke overtreding voorschrift art. 18.18 Wet milieubeheer: Sprake van handelen in strijd met een vergunningsvoorschrift doordat verdachte verontreinigde grond heeft “bewerkt”? 

Hoge Raad 18 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2348

Het middel klaagt onder meer dat de bewezenverklaring voor zover inhoudende dat de verdachte in strijd met een vergunningsvoorschrift heeft gehandeld doordat zij verontreinigde grond heeft "bewerkt", ontoereikend is gemotiveerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^