Medeplegen van overbrenging van een container kogellagers naar de Verenigde Arabische Emiraten in strijd met de EVOA

Rechtbank Rotterdam 24 januari 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2027

De verdachte rechtspersoon heeft als professionele marktdeelnemer samen met haar mededader in strijd met een wezenlijk voorschrift uit de EVOA een zeecontainer met daarin verroeste niet direct bruikbare kogellagers willen overbrengen naar de VAE. De VAE heeft de invoer van dergelijke afvalstoffen uit de Europese Unie verboden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG gaat in op (het wettelijk kader van) het begrip 'vergunningsplichtige inrichting'

Parket bij de Hoge Raad 12 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:211

Enkele medeverdachten zijn schipper op een tankschip dat minerale olie vervoert. Als zij een lading (deels) ‘kwijt kunnen’, attenderen zij de verdachte. De verdachte spreekt (al dan niet samen met zijn vader) met de schippers af om op bepaalde locaties langs het water in Nederland, België en Duitsland aan te leggen. Daar staat de verdachte klaar met een tankauto en wordt heimelijk een deel van de lading olie naar de tankauto overgepompt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG HvJEU in Nederlandse EVOA-zaak

Conclusie van Advocaat-generaal J. Kokott van 28 februari 2019, C‑624/17 (Openbaar Ministerie tegen Tronex B.V.)

De overbrenging van een grote partij elektrische apparaten die van winkeliers of leveranciers zijn opgekocht of die door consumenten zijn teruggebracht, moet worden beschouwd als overbrenging van afvalstoffen in de zin van de verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen indien niet voorafgaandelijk is vastgesteld dat alle apparaten kunnen worden gebruikt waarvoor zij bestemd zijn of niet alle apparaten op passende wijze zijn beschermd tegen schade tijdens het vervoer. Overtollig geworden elektrische apparaten die zich nog in de ongeopende originele verpakking bevinden, mogen zonder extra aanwijzingen daarentegen niet als afvalstoffen worden aangemerkt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Dwangsom voor foute nertsenfokker

De minister van Landbouw mag nertsenfokkers die zich niet houden aan het verbod om uit te breiden of nieuwe bedrijven te starten, binnenkort een dwangsom opleggen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging daartoe.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Een derde van Nederlandse dossiers over chemische stoffen niet op orde

Bij ruim een derde van de dossiers over chemische stoffen die door Nederlandse fabrikanten worden geregistreerd, is iets niet in orde. Het gaat om zeker 121 van in totaal 350 onderzochte dossiers, schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur in een brief aan de Tweede Kamer.

Read More
Print Friendly and PDF ^