Inval bij veevoederbedrijf in omgeving van Tilburg

Op 21 mei heeft de politie een inval gedaan bij een veevoederbedrijf in Noord-Brabant. De politie heeft aanwijzingen dat het bedrijf zich niet heeft gehouden aan de Europese wetgeving met betrekking tot diervoederveiligheid. Het bedrijf wordt ervan verdacht (afval)stoffen, die niet bestemd zijn voor veevoeder, toe te voegen aan veevoeders. Ook wordt het bedrijf ervan verdacht onvoldoende maatregelen te nemen om afval en diervoeder van elkaar gescheiden te houden en onvoldoende hygiënisch te werken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Is publieke verontwaardiging niet veel bedreigender voor een bedrijf dan een boete van de toezichthouder?

Publieke verontwaardiging over het niet-naleven van regels door bedrijven kan leiden tot een afname van de klandizie. Maar kunnen handhavende instanties hier ook hun voordeel mee doen? In het rapport Publiek als Scherprechter van onder andere NSCR-onderzoeker Henk Elffers wordt nagegaan in hoeverre het stimuleren van publieke verontwaardiging over regelovertreding door bedrijven een goed idee is voor de handhavingsinstanties én of het de naleving van wet- en regelgeving bevordert.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Werkstraf voor veehouder wegens verwaarlozen runderen

Rechtbank Overijssel 17 mei 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1655

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 65-jarige veehouder uit Wanneperveen tot een taakstraf van 180 uur, waarvan 90 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar voor het verwaarlozen van zijn runderen. Daarnaast mag hij tijdens zijn proeftijd bedrijfsmatig geen dieren houden en hobbymatig niet meer dan 5 dieren houden. De rechtbank legt de man tevens een voorwaardelijke geldboete op van 350 euro, met een proeftijd van 2 jaar.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Fipronil in eieren en mest; never let a serious crisis go to waste?

Nederland is de grootste exporteur van eieren ter wereld. In 2017 waren er 35 miljoen leghennen (ouder dan 18 weken). In 2017 lag de gemiddelde eiproductie in Nederland rond de 300 eieren per jaar per leghen. Nederland produceert gemiddeld 10,5 miljard eieren per jaar. Het aantreffen van fipronil in eieren deed in de zomer van 2017 (en ver daarna) de pluimveesector op haar grondvesten schudden. In dit artikel zal stilgestaan worden bij de crisis zelf, wat fipronil is, welke betekenis het heeft in de landbouw in brede zin en zal beschreven worden waar we nu, twee jaar na dato staan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor fraude in de vleessector

Rechtbank Rotterdam 24 april 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:3997

De verdachte heeft feitelijk leiding gegeven aan het door een besloten vennootschap gedurende meerdere jaren op grote schaal zwart in- en verkopen van vlees. Om dit te verhullen werden onvolledige en daarmee valse facturen geaccepteerd bij de inkoop en opgesteld voor en verstrekt bij de verkoop. De valse facturen werden opgenomen in de bedrijfsadministratie. De verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden.

Read More
Print Friendly and PDF ^