GGzE niet verantwoordelijk voor overlijden patiënt: rechtbank spreekt vrij van dood door schuld

Rechtbank Oost-Brabant 20 mei 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:2829

Een 29-jarige vrouw overleed in 2013 doordat haar artsen en/of verpleegkundig personeel hun zorgplicht nalieten en schonden. Dit is echter niet aan de rechtspersoon de Stichting Geïntegreerde Geestelijke Gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (GGzE) toe te rekenen, zoals het Openbaar Ministerie stelt. De rechtbank Oost-Brabant kan daarom niet anders dan deze instelling vrijspreken van de tenlastegelegde dood door schuld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Oplichting & de aan het “bewegen” van het slachtoffer te stellen eisen

Hoge Raad 23 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:652

Het middel komt op tegen de motivering van de bewezenverklaring van de onder 4 tenlastegelegde oplichting, in het bijzonder tegen het oordeel van het Hof dat slachtoffer 1 door de gedragingen van de verdachte is bewogen tot de afgifte van een geldbedrag. Het betoogt mede naar aanleiding van wat in hoger beroep door de verdediging is aangevoerd dat slachtoffer 1 te goedgelovig is geweest en dat "dwaasheid niet wordt beschermd" door art. 326 Sr.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor man die zich voordeed als arts en patholoog

Rechtbank Midden-Nederland 2 april 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:1354

Een 58-jarige man uit Bennekom is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 5 jaar. Hij deed zich tussen 2013 en 2015 voor als forensisch arts en patholoog. Met zijn oplichterspraktijken probeerde hij niet alleen die functie te bemachtigen, maar is hij ook daadwerkelijk aan het werk gegaan op de rampplekken van vliegtuigongelukken in Namibië en Frankrijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geldboete geëist voor nalatige GGzE instelling

Janneke een 29-jarige vrouw in de bloei van haar leven, is er niet meer. Op 25 april 2013 werd zij opgenomen op de afdeling spoedeisende psychiatrie van de GGzE in Eindhoven, exact een maand later overleed zij daar. De oorzaak? Een hartspierontsteking ten gevolge van de medicatie. Een zeldzame, maar risicovolle bijwerking, dat in alle bijsluiters en protocollen over dat medicijn vermeld staat. Deze bijwerking is niet onderkend en onbehandeld gebleven, met de dood van de vrouw tot gevolg.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM seponeert onderzoek naar abortusklinieken Casa

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om de abortusklinieken Casa en medisch diagnostisch centrum STAR niet strafrechtelijk te vervolgen. De conclusie van het strafrechtelijk onderzoek is dat de regels -opgesteld door het ministerie van VWS- door toezichthouders, ambtenaren en deskundigen anders werden geïnterpreteerd. De verdachten hadden hierdoor de indruk dat zij niet onjuist handelden.  De verschillende uitleg van de wet- en regelgeving leidt voor het OM ertoe dat strafrechtelijke vervolging van verdachten niet aan de orde kan zijn. De bevindingen van het onderzoek zijn gedeeld met Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Read More
Print Friendly and PDF ^