Wet uitvoering verordening financiële benchmarks in consultatie

Op 1 mei is de Conceptregeling Uitvoeringswet verordening benchmarks in consultatie gegaan. De regeling dient ter uitvoering van de Verordening 2016/1011. Tegen de achtergrond van de manipulatie van benchmarks als LIBOR en EURIBOR, bevat de verordening maatregelen om het totstandkomingsproces en het gebruik van benchmarks te reguleren om de integriteit, de betrouwbaarheid en de geschiktheid van financiële benchmarks te verbeteren. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Duidelijk zonder overdreven transparantie? Wat de – uitstelregeling van de – openbaarmakingsplicht van voorwetenschap moet bereiken

De uitstelregeling betreffende openbaarmaking van voorwetenschap is gewijzigd. Dat komt niet zo zeer voort uit de regeling in de Verordening Marktmisbruik (Verordening) zelf, maar wel uit de daarop gebaseerde uitvoeringsverordening en een richtsnoer van ESMA. Deze (nieuwe) regeling heeft grote impact omdat de timing van een persbericht essentieel is voor het veiligstellen van ondernemingsbelangen, waaronder de reputatie en duidelijke communicatie van de uitgevende instelling.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Insiders

De marktmisbruikverordening bevat voor zogenaamde ‘insiders’ twee belangrijke verplichtingen. Ten eerste, de verplichting voor uitgevende instellingen om een lijst bij te houden van personen die over voorwetenschap beschikken. Ten tweede, de verplichting voor leidinggevende personen en aan hen nauw verbonden personen om transacties in (bepaalde) financiële instrumenten van hun eigen instelling te melden aan de toezichthouder. De verplichting voor uitgevende instellingen om terzake een gedragscode op te stellen, is komen te vervallen. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Openbaarmaking van voorwetenschap volgens het nieuwe regime van de Verordening marktmisbruik

In deze bijdrage staat de voor uitgevende instellingen permanent geldende openbaarmakingsplicht van voorwetenschap centraal. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de samenstellende onderdelen van het begrip ‘voorwetenschap’ en de diverse wijzigingen die de uitstelregeling in de Verordening marktmisbruik heeft ondergaan. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Market Abuse Regulation - de opsporings- en meldingsplicht

In deze bijdrage gaan de auteurs in op de volgende onderwerpen: (1) de reikwijdte van de opsporings- en meldingsplicht, (2) de inhoud van de verplichtingen en (3) praktische voorbeelden en tips inzake de verplichting, waaronder de inrichting van monitoringsystemen, de behandeling van STORs door de AFM en de vertrouwelijkheid die daarmee gepaard gaat. 

Read More
Print Friendly and PDF ^