Tonnen boete voor Rotterdams wedkantoor

De Kansspelautoriteit heeft een boete van ruim 370.000 euro opgelegd aan de eigenaren van een illegaal wedkantoor in Rotterdam. Zij worden beboet omdat ze illegale gokzuilen in hun zaak hadden staan en zich voordeden als een legale organisatie. 

Read More
Print Friendly and PDF

Marktscan: landgebonden gokmarkt groeit in Nederland

De Nederlandse landgebonden kansspelmarkt is in 2015 gegroeid met € 104 miljoen ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal speelautomaten is in Nederland in een jaar tijd met 11% gedaald, terwijl het bruto spelresultaat (inleg-prijzen) op speelautomaten wel groeide. Dat blijkt uit de Marktscan, die de Kansspelautoriteit op 30 september heeft gepubliceerd.

Read More
Print Friendly and PDF

Regulering kansspelen op internet

De opkomst van het online kansspelaanbod is voor staatssecretaris Dijkhoff (Justitie) aanleiding om de wetgeving te moderniseren. Het voorkomen van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. Dit zijn de belangrijkste doelstellingen van het kansspelbeleid van de staatssecretaris en van zijn wetsvoorstel dat vooral is gericht op het reguleren en kanaliseren van het nu nog verboden aanbod op internet. Helder (PVV) is op hoofdlijnen positief. Maar Van Toorenburg (CDA), Schouten (ChristenUnie) en Bisschop (SGP) zijn niet overtuigd: gokverslaving zal door legalisering van het internetaanbod eerder toe- dan afnemen. Swinkels (D66) en Kooiman (SP) zetten vraagtekens bij de privacywaarborgen voor spelers.

AANDACHT VOOR GEVAREN GOKVERSLAVING

Wat kan de overheid doen om gokverslaving te bestrijden? Naast een verslavingsfonds zet Dijkhoff een register op om mensen vrijwillig of onvrijwillig uit te sluiten van kansspelen. Een minimumtermijn voor vrijwillige inschrijving kan mensen tegen zichzelf beschermen, suggereert Bisschop. Van Wijngaarden (VVD) wil dat onvrijwillige uitsluiting terughoudend wordt toegepast: afkicken heeft alleen zin als men gemotiveerd is. Verbied gokprogramma's op open televisiekanalen, suggereert Schouten. Zij stelt ook voor de minimumleeftijd voor gokken te verhogen naar 21 jaar. Mei Li Vos (PvdA) wil dat aanbieders waarschuwen voor de risico's van onmatige deelname aan kansspelen. Maak de reclameregels voor gokken net zo streng als voor alcohol, suggereert Kooiman.

ILLEGALE ACTIVITEITEN AANGEPAKT

Dijkhoffs wetsvoorstel is mede bedoeld om illegale kansspelactiviteiten te bestrijden. Zo krijgt de Kansspelautoriteit de bevoegdheid om gokwebsites zonder de vereiste vergunning te blokkeren. Swinkels gaat dit te ver: een inbreuk op de technische werking van internet ondergraaft het vertrouwen van de gebruikers. De Kansspelautoriteit moet op dit terrein juist meer bevoegdheden krijgen, vindt Van Toorenburg: het verbieden van apparatuur (zoals apps) bedoeld voor deelname aan illegale kansspelen. Vergroot de handhavingscapaciteit door het aantal fte's van de autoriteit te verhogen, stelt Kooiman voor. Van Wijngaarden en Vos willen matchfixing voorkomen door een verbod op risicovolle sportweddenschappen en een meldplicht voor verdachte gokpatronen.

MEER GELD VOOR DE SPORT?

Een belangrijk deel van de gokmarkt bestaat uit het voorspellen van sportwedstrijden. Veel sportbestuurders hopen dat er meer geld naar de sport gaat vloeien als het internetaanbod wordt gelegaliseerd. Maar een voorstel van Van Toorenburg zou roet in het eten kunnen gooien. Ter voorkoming van belangenverstrengeling wil zij namelijk bedrijven die weddenschappen over sporters, sportteams of sportclubs aanbieden, verbieden om deze ook te sponsoren. Van Wijngaarden en Vos willen dat de meeropbrengst van de verhoogde kansspelbelasting, naar schatting 8 tot 10 miljoen per jaar, ten goede komt aan de sport. Maar Bisschop ziet niets in het op deze manier doorsluizen van belastinggeld.

Het debat gaat op een later moment verder met de reactie van de staatssecretaris op de eerste termijn van de Kamer.

Print Friendly and PDF

Kansspelautoriteit tekent samenwerkingsconvenant met AFM ihkv de Wok, Wft en Wwft

De Kansspelautoriteit en AFM hebben afspraken gemaakt over hun samenwerking bij de uitvoering van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op kansspelen (Wok). De Kansspelautoriteit en AFM werken samen om overlap van werkzaamheden te voorkomen en om de kwaliteit van beide toezichtdomeinen te bevorderen.

De afspraken over samenwerking en informatie-uitwisseling met betrekking tot Wok, Wft en Wwft zijn vastgelegd in een convenant dat op 18 mei 2016 werd ondertekend door de bestuurders van beide toezichthouders.

 

Print Friendly and PDF

Organisatie illegaal gokken opgerold, hoofdverdachten voor de rechter

In de eerste maanden van dit jaar zijn in totaal 26 mensen aangehouden  in een onderzoek naar illegaal gokken op Rotterdam Zuid. Van vijf hoofdverdachten, van wie het vermoeden bestaat dat zij voor licenties zorgden, de apparatuur plaatsten en de juiste software leverden, moeten er twee op 11 mei voor het eerst voor de rechter verschijnen. De gemeente bekijkt welke maatregelen nodig zijn ten aanzien van de panden waar illegaal werd gegokt. Het onderzoek naar illegaal gokken maakt onderdeel uit van de gezamenlijke aanpak van politie, OM, gemeente en Belastingdienst om drempels op te werpen voor criminele activiteiten in Rotterdam Zuid. Onder meer omdat het vermoeden bestaat dat via deze weg crimineel geld wordt witgewassen. Voor de bestrijding van illegaal gokken wordt nauw samengewerkt met de Kansspelautoriteit. De zaak wordt woensdag nog niet inhoudelijk behandeld.

Onderzoek

Het onderzoek kwam eind 2015 aan het rollen nadat bij de politie signalen uit de wijk binnenkwamen. Toen bij een doorzoeking in een pand in Rotterdam ongeveer 86.000 euro contant en administratie in beslag werd genomen, ontstond het vermoeden dat er op grotere schaal illegaal werd gegokt. Dit vermoeden werd versterkt door een reguliere controle in december, waarbij meerdere illegale gokzuilen werden aangetroffen. In februari hield de politie drie mannen en een vrouw in de leeftijd van 33 tot 44 jaar aan op verdenking van betrokkenheid bij deze criminele organisatie, het faciliteren van illegaal gokken en witwassen. In één geval was er ook sprake van wapenbezit, deze verdachte – een 44-jarige man - zit nog vast. Samen met een 39-jarige medeverdachte staat hij pro forma op zitting. Een vijfde hoofdverdachte is nog voortvluchtig, hij staat internationaal gesignaleerd.

Bestuurlijke rapportages

Na de aanhouding van de hoofdverdachten zijn ook 22 ondernemers aangehouden. In hun onderneming stonden een of meer illegale gokzuilen. Het gaat om horecagelegenheden, maar ook een kapper, in onder andere Rotterdam, Dordrecht, Vlaardingen, Ridderkerk, Den Haag, Zwijndrecht en Zwolle. De hoofdverdachten zouden met hun medewerking gokzuilen hebben geplaatst, en die voorzien van de juiste software en licenties om zonder vergunning te kunnen gokken op sportwedstrijden, voornamelijk voetbal. Op afstand zorgden ze voor beheer, bijvoorbeeld het oplossen van problemen, vernieuwen van licenties of verhogen van limieten, en periodiek werd de winst opgehaald. Over de 22 ondernemingen is door het onderzoeksteam een bestuurlijke rapportage opgemaakt. De gemeente kan naar aanleiding daarvan besluiten om een pand te sluiten, een boete op te leggen of de vergunning in te trekken. Naar aanleiding van de actie in december zijn op Rotterdam Zuid begin dit jaar al twee horecagelegenheden gesloten.

Witwassen

Online gokken via een gokzuil is illegaal. Het is oncontroleerbaar, gokkers hebben dus geen garantie op een eerlijk spel. Zij lopen bovendien het risico op een boete. Door gebrek aan toezicht is er een hoger risico op gokverslaving of gokken door minderjarigen. En er is geen zicht op geldstromen, die vaak aanzienlijk zijn. Mensen die geld inzetten kunnen dat ongeregistreerd doen. Illegaal gokken wordt dan ook vaak gebruikt om crimineel geld wit te wassen.

In dit onderzoek werd in één geval een maandomzet van €81.000,- gezien. Over de zes weken die het onderzoeksteam tot nu toe in beeld heeft gebracht, zou in totaal een winst van ongeveer 1 miljoen zijn buitgemaakt. Ook de ondernemingen waar de gokzuilen stonden verdienden een percentage van de winst. De Belastingdienst doet verder onderzoek naar de inkomsten van de ondernemingen. Het OM heeft bij de aanhoudingen vier dure personenauto’s in beslag genomen omdat die mogelijk zijn betaald met crimineel geld.

Bron: OM

Print Friendly and PDF

Aanhoudingen en beslag in internationaal onderzoek naar illegaal gokken

De Politie heeft maandagmiddag en -avond  in een internationaal onderzoek naar het aanbieden van illegale gokmogelijkheden in samenwerking met de Kansspelautoriteit, Defensie en buitenlandse autoriteiten in totaal 15 locaties in Nederland, Duitsland en Oostenrijk doorzocht. Er zijn twee verdachten aangehouden in Nederland en Duitsland. Er is voor meer dan 1.000.000 euro beslag gelegd op bankrekeningen, onroerend goed en auto’s, omdat misdaad niet mag lonen. Het onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket is gericht op een organisatie die vermoedelijk op grote schaal illegale gokmogelijkheden op voetbalwedstrijden (voetbaltoto via gokzuilen) aanbiedt in Nederland en Duitsland. De verdenking is dat er geen kansspelbelasting zou worden afgedragen en de inkomsten uit het aanbieden van de illegale activiteiten zouden worden witgewassen. Hoeveel geld er verdiend is, is onderwerp van onderzoek, maar het gaat in ieder geval om meer dan 1.000.000 euro.

De hoofdverdachten zijn een 44-jarige man en een 51-jarige man uit Enschede. Zij zijn beide aangehouden. De 44-jarige man was in Duitsland op het moment van zijn aanhouding. Hij is door de Duitse autoriteiten aangehouden. Hij had bij zijn aanhouding 45.000 euro contant op zak. Dat is in beslag genomen. Nederland zal Duitsland verzoeken om de man over te leveren.

Aanbieden illegale gokmogelijkheden ernstig

In Nederland heb je voor het aanbieden van gokmogelijkheden een vergunning nodig van de Kansspelautoriteit. Het aanbieden van gokspelen in Nederland zonder vergunning is ernstig, omdat hiermee het financieel-economische stelsel en het overheidsbeleid ten aanzien van gokken wordt ondermijnd. Niet alleen de inleggers zijn geheel oncontroleerbaar, er is geen zicht op geldstromen, omzet, eventuele verdiensten en de controle op manipulaties van kansspelen is daarmee niet meer mogelijk. Er is geen zicht op personen die gokken en dat maakt het bestrijden van gokverslavingen lastig.

Illegale goklocaties

Het onderzoek is in het voorjaar van 2015 gestart, na een aangifte door de Kansspelautoriteit. De Kansspelautoriteit heeft kennis en expertise geleverd voor het onderzoek. Er wordt ook samengewerkt met de gemeenten waar de goklocaties gevestigd waren. Het gaat om Utrecht, Amsterdam (2), Enschede, Hengelo, Deventer en Arnhem.

Misdaad mag niet lonen

De Duitse politie doorzocht twee woningen en een bedrijfspand, waar vermoedelijk naast de legale gokmogelijkheden ook illegale mogelijkheden werden geboden. De Oostenrijkse autoriteiten hebben administratie van een bedrijf in beslag genomen. In Nederland doorzocht de politie met hulp van defensie de goklocaties en vier woningen in Enschede. Behalve op administratie en digitale bestanden, is beslag gelegd op contant geld, bankrekeningen en onroerend goed. In woningen in Enschede werd in een kluizen ruim 300.000 euro aangetroffen.

De zoekteams van Defensie

Defensie beschikt over gespecialiseerde zoekteams die bijstand hebben geboden aan de politie bij de doorzoekingen. De zoekteams van Defensie kunnen moeilijke zoekopdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of ruimtes met weinig of geen licht en ook in onveilige situaties. De zoekspecialisten gebruiken hun zintuigen om veranderingen in de omgeving te ontdekken en ook maken ze gebruik van geavanceerde middelen als een grondradar. Met een grondradar kan een zoekteam tot enkele meters in de bodem te kijken, of door muren en objecten om bijvoorbeeld verborgen ruimtes te ontdekken.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF

Nieuwe regel voor reclame-uitingen meerjarige loterijen

Per 1 april 2016 gelden er strengere regels voor de manier waaropmeerjarige (grote) loterijen communiceren over hun prijzenschema. De Kansspelautoriteit heeft alle meerjarige loterijvergunningen met het oog hierop gewijzigd. De loterijen moeten vanaf 1 april 2016 duidelijk in hun reclame-uitingen aangeven wanneer een prijs niet gegarandeerd valt. Ook moeten zij, als er aan een bepaalde trekking niet-verkochte loten meedoen, expliciet aangeven dat dit het geval is.

Door de nieuwe regel kunnen consumenten er per 1 april 2016 van uitgaan dat wanneer er in een reclame-uiting van een loterij géén aparte vermelding staat, er alleen prijzen worden getrokken uit verkochte loten. De nieuwe regel geldt voor alle meerjarige loterijen: de Staatsloterij, de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij, de VriendenLoterij, De Lotto en de Samenwerkende Non-profit Loterijen (SNL). Voor De Lotto geldt een afwijkende verplichting vanwege de aard van het lottospel waar sprake is van het voorspellen van een trekkingsuitslag. Wel moet De Lotto het prijzenschema duidelijk bekend maken en aangeven wat er met de prijzen gebeurt die niet vallen.

Als de loterijen zich niet aan de nieuwe regel houden, riskeren zij een sanctie van de Kansspelautoriteit.

Informeren consumenten

De Kansspelautoriteit verplicht meerjarige loterijen met de nieuwe regel om consumenten voorafgaand aan een trekking op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze te informeren over het prijzenschema, vooral:

  • wanneer een prijs niet gegarandeerd valt;
  • wanneer niet-verkochte loten meedoen in een trekking (universumtrekking).

Tot nu toe waren de loterijaanbieders - op basis van hun vergunning – dit niet verplicht.

Vanuit haar taak op het gebied van consumentenbescherming vindt de Kansspelautoriteit heldere communicatie over het prijzenschema een vereiste. Ook de Hoge Raad benadrukte in een uitspraak van januari 2015 het belang van transparante communicatie over de te winnen prijzen bij loterijen.

Geen verbod

De Kansspelautoriteit vindt het niet wenselijk om het aanbieden van niet-gegarandeerde prijzen te verbieden. Dit kan betekenen dat het aanbieden van een jackpot niet meer mogelijk is. Een kenmerk van een jackpot is dat deze tot op zekere hoogte kan blijven groeien, omdat de hoofdprijs niet valt. Consumenten spelen juist vaak mee met loterijen vanwege grote prijzen.

Bron: Kansspelautoriteit

 

Print Friendly and PDF