Grote beleggingsfraudezaak: vrijspraak voor oplichting & verduistering. Hof uit kritiek op onderzoek: slechts enkele beleggers gehoord, dossier kent weinig structuur en geeft geen sluitend beeld.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 januari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:1186

Evenals de rechtbank is het hof van oordeel dat het dossier van het opsporingsonderzoek van de Belastingdienst/FIOD weinig structuur kent, moeilijk toegankelijk is en wat betreft de daarin opgenomen gegevens geen sluitend beeld geeft. Het hof heeft nog getracht daarin verbetering aan te brengen door aan het openbaar ministerie om een leeswijzer en een bewijsmiddelenoverzicht te vragen. Het hof heeft dit echter niet van het openbaar ministerie verkregen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens belastingfraude: taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden bij benadelingsbedrag van € 140.000

Rechtbank Amsterdam 6 februari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:750

Verdachte heeft gefraudeerd met de belastingaangiften van zijn webshop. Over de jaren 2013 tot en met 2016 heeft hij elk kwartaal onjuiste aangiften omzetbelasting ingediend. Nadat de Belastingdienst eind 2016 een onderzoek had aangekondigd heeft verdachte zijn administratie, rekeningafschriften van zijn webshop en inkoopfacturen vervalst en aan de Belastingdienst gegeven. Ook heeft hij zijn aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2016 onjuist ingediend.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onjuiste aangiften omzetbelasting, overwegingen inzake: Ontvankelijkheidsverweren met beroep op inkeerregeling en vertrouwensbeginsel, opzet, verhouding strafrechtelijk en fiscaalrechtelijk nadeel

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:482

Ten laste van de verdachte is bewezen verklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan belastingfraude. Hoewel de verdachte omzetbelasting voor verhuur- en managementkosten aan een van zijn vennootschappen in rekening heeft gebracht, heeft hij verzuimd om deze te voldoen. Over de jaren 2006, 2007 en 2008 zijn immers nihilaangiften gedaan. Voorts heeft de verdachte feitelijk leiding gegeven aan het door werkmaatschappij A GmbH opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting over het vierde kwartaal van 2009 en het tweede en derde kwartaal van 2010.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Opgelegde ontnemingsmaatregel aan Jan-Dirk P. van ruim 24 miljoen euro definitief

Hoge Raad 12 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:212

De door het Amsterdamse hof aan Jan-Dirk P. opgelegde ontnemingsmaatregel van ruim 24 miljoen euro is definitief. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. Het bedrag van ruim 24 miljoen euro bestaat naast de ruim 17 miljoen euro die verband houdt met de afpersing van Endstra, uit de vruchten daarvan, het zogenaamde vervolgprofijt, en uit voordeel uit heling.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt wanneer cassatieberoep tijdig is ingesteld: als fax op laatste dag van de cassatietermijn om 16:59 uur ter griffie is begonnen binnen te komen

Hoge Raad 5 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:173

In de cassatieschriftuur is aangevoerd dat het cassatieberoep tijdig is ingesteld, aangezien uit het faxbericht van 24 november 2016 kan worden afgeleid dat de fax is begonnen binnen te komen om 16:59 uur en dat de verzending was voltooid om 17:01:39 uur.

Read More
Print Friendly and PDF ^