Opgelegde ontnemingsmaatregel aan Jan-Dirk P. van ruim 24 miljoen euro definitief

Hoge Raad 12 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:212

De door het Amsterdamse hof aan Jan-Dirk P. opgelegde ontnemingsmaatregel van ruim 24 miljoen euro is definitief. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. Het bedrag van ruim 24 miljoen euro bestaat naast de ruim 17 miljoen euro die verband houdt met de afpersing van Endstra, uit de vruchten daarvan, het zogenaamde vervolgprofijt, en uit voordeel uit heling.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt wanneer cassatieberoep tijdig is ingesteld: als fax op laatste dag van de cassatietermijn om 16:59 uur ter griffie is begonnen binnen te komen

Hoge Raad 5 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:173

In de cassatieschriftuur is aangevoerd dat het cassatieberoep tijdig is ingesteld, aangezien uit het faxbericht van 24 november 2016 kan worden afgeleid dat de fax is begonnen binnen te komen om 16:59 uur en dat de verzending was voltooid om 17:01:39 uur.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR over veerdrukpistolen & Speelgoedrichtlijn. Uitspraak Hof wordt niet gecasseerd.

Hoge Raad 5 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:177

Het middel klaagt onder meer over de verwerping door het Hof van het verweer dat de in de bewezenverklaring vermelde veerdrukpistolen speelgoedvoorwerpen zijn in de zin van art. 3 RWM in verbinding met de Speelgoedrichtlijn.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Welke eisen moeten worden gesteld aan een door de beslagene gedane afstandsverklaring als bedoeld in art. 116 lid 2 Sv?

Hoge Raad 5 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:148

Het gaat in deze zaak om de vraag welke eisen moeten worden gesteld aan een door de beslagene gedane afstandsverklaring als bedoeld in art. 116 lid 2 Sv. De klager deed, toen hij door de politie als verdachte werd gehoord, schriftelijk afstand van een onder hem in beslaggenomen geldbedrag. Hij voert echter aan dat die afstand niet rechtsgeldig is.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR: eenmaal gedaan verzet vervalt niet enkel door daarna vrijwillig te voldoen aan strafbeschikking

Hoge Raad 5 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:116

Het middel richt zich tegen de door het hof bevestigde niet-ontvankelijkverklaring van de verdachte door de kantonrechter omdat hij kort gezegd geen verzet meer kon instellen tegen de strafbeschikking.

Read More
Print Friendly and PDF ^