Onlineplatformen: marktplaats voor fiscale fraude?

De hoge versnelling waarmee de ontwikkelingen in de wereld van e-commerce gepaard gaan, roept de vraag op of fiscale risico’s zich in hetzelfde tempo manifesteren. De auteurs concluderen dat de huidige wettelijke EU-maatregelen slechts een deel van de fiscale risico’s blijken af te dekken. Belastingdiensten zullen moeten gaan samenwerken met onlineplatformen om de fiscale e-commercerisico’s adequaat te handhaven.

Read More
Print Friendly and PDF

Dienstverleners in de cryptowereld: ’poortwachter zoekt poortwachter'

Poortwachter zoekt poortwachter. Een cryptische titel die je op het eerste gezicht niet snel in verband zou brengen met de nieuwe wereld van de cryptocurrencies of cryptocoins (hierna: ‘crypto’s’). Niets is echter minder waar. In dit artikel leggen wij uit waarom. Met name in 2017 heeft beleggen in Bitcoins en andere crypto’s een grote vlucht genomen. De toenemende belangstelling heeft de koersen van deze digitale dingen met name in het afgelopen jaar stevig opgedreven.

Read More
Print Friendly and PDF

Veroordeling voormalig politieambtenaar voor poging tot afdreiging, opzettelijke schending van een ambtsgeheim en computervredebreuk

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1959

Verdachte was ten tijde van de ten laste gelegde feiten een politieambtenaar. Hij heeft gedurende enige tijd op een homo-ontmoetingsplaats van daar geparkeerde auto’s de kentekens genoteerd. Verdachte heeft 77 van die kentekens bevraagd via het politieaccount van zijn collega benadeelde 5. Dit deed hij zonder haar toestemming, nadat hij eerder haar wachtwoord had afgekeken. Vervolgens heeft verdachte aan 29 personen een brief gestuurd, inhoudende dat zij naar hun woning zijn gevolgd en dat de foto’s van de activiteiten bij de parkeerplaats openbaar zouden worden gemaakt aan hun familie en omgeving, tenzij de slachtoffers bitcoins ter waarde van €1.000 euro per persoon zouden kopen en overdragen aan verdachte.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Het decryptiebevel aan de verdachte in het economisch strafrecht

In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden die de WED biedt om onder dwang een decryptiebevel aan de verdachte te richten. Na onderzoek van de wettelijke grondslag wordt ingegaan op de grenzen die het nemo tenetur-beginsel stelt aan het kunnen effectueren van dit bevel.

Read More
Print Friendly and PDF

Overzichtsartikel Wet computercriminaliteit III

Met de Wet computercriminaliteit III wordt beoogd de opsporing en vervolging van cybercrime te versterken. De hackbevoegdheid en het take down-bevel bieden echter ook vergaande handhavingsmogelijkheden. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de voorstellen uit de Wet computercriminaliteit III en worden de twee nieuwe bevoegdheden uitgelicht.

Read More
Print Friendly and PDF

Cursus Jurisdictie in Cyberspace | Donderdag 16 november 2017 | € 199,- excl. BTW

Cybercrime werpt interessante vragen op met betrekking tot jurisdictie. De belangrijkste en meest urgente vragen zijn (1) wanneer een staat rechtsmacht mag aannemen bij cybercrime en (2) waar de juridische grenzen liggen van grensoverschrijdend digitaal onderzoek. In deze cursus wordt eerst een korte introductie gegeven van cybercrime om de problematiek te schetsen. Vervolgens wordt aan de hand van casussen nagegaan wanneer rechtsmacht kan worden aangenomen bij cybercrime.

Read More
Print Friendly and PDF

Verdiepingscursus Cybercrime | Vrijdag 22 september | PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Op vrijdag 22 september a.s. organiseert BijzonderStrafrecht.nl Academie de Cursus Verdiepingscursus Cybercrime. Tijdens deze cursus komen alle ins and outs terzake de strafrechtelijke aanpak van cybercrime en de verdediging in cybercrimezaken aan bod.

Read More
Print Friendly and PDF

Cursus Trends & Ontwikkelingen in Cybercrime en strafbaarstellingen | Donderdag 12 oktober 2017

In deze cursus wordt aan de hand van casussen en praktijkvoorbeelden inzicht gegeven in cybercrime. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de strafbaarstelling van cybercrime. Daarbij wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende cybercrimedelicten, zoals computervredebreuk (hacken), de verspreiding van malware en denial-of-service aanvallen. Maar ook wordt er aandacht besteed aan cybergerelateerde criminaliteit, zoals online drugshandel, fraude en witwassen. Daarbij komen ook de nieuwe strafbaarstellingen uit de Wet computercriminaliteit III aan bod.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico’s

Op 3 januari 2017 kopte Het Financieele Dagblad ‘OM voert strijd op tegen witwassen via bitcoin’. Het Nederlandse Openbaar Ministerie zou volgens het FD ‘de strijd’ aanbinden met (volgens het OM criminele) handelaren en wisselaars van bitcoins. Het FD inventariseerde dat het OM ‘in zeker drie strafzaken’ die in 2017 voor de rechter komen ‘de handel en het omwisselen van deze digitale munt (gaat) vervolgen als witwassen’. Deze belangstelling voor bitcoins (vanuit het perspectief van de handhaving) staat niet op zichzelf.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Een koelkast als getuige, de (toekomstige) rol van de Internet of Things in de opsporing

In toenemende mate komen er producten op de markt die gebruikmaken van het internet en via deze internetverbinding informatie verzamelen en delen. Het doel van dit zogenaamde ‘Internet of Things’ is om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de consument. Een onvoorzien neveneffect hiervan is echter dat smartartikelen een weelde aan informatie over de gebruiker opslaan en verwerken. Deze informatiebronnen kunnen ook ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten worden gebruikt. In deze bijdrage wordt onderzocht hoe de informatie afkomstig van smartartikelen kan worden gebruikt in het kader van het opsporingsonderzoek. 

Read More
Print Friendly and PDF