Onlineplatformen: marktplaats voor fiscale fraude?

De hoge versnelling waarmee de ontwikkelingen in de wereld van e-commerce gepaard gaan, roept de vraag op of fiscale risico’s zich in hetzelfde tempo manifesteren. De auteurs concluderen dat de huidige wettelijke EU-maatregelen slechts een deel van de fiscale risico’s blijken af te dekken. Belastingdiensten zullen moeten gaan samenwerken met onlineplatformen om de fiscale e-commercerisico’s adequaat te handhaven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Dienstverleners in de cryptowereld: ’poortwachter zoekt poortwachter'

Poortwachter zoekt poortwachter. Een cryptische titel die je op het eerste gezicht niet snel in verband zou brengen met de nieuwe wereld van de cryptocurrencies of cryptocoins (hierna: ‘crypto’s’). Niets is echter minder waar. In dit artikel leggen wij uit waarom. Met name in 2017 heeft beleggen in Bitcoins en andere crypto’s een grote vlucht genomen. De toenemende belangstelling heeft de koersen van deze digitale dingen met name in het afgelopen jaar stevig opgedreven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voormalig politieambtenaar voor poging tot afdreiging, opzettelijke schending van een ambtsgeheim en computervredebreuk

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1959

Verdachte was ten tijde van de ten laste gelegde feiten een politieambtenaar. Hij heeft gedurende enige tijd op een homo-ontmoetingsplaats van daar geparkeerde auto’s de kentekens genoteerd. Verdachte heeft 77 van die kentekens bevraagd via het politieaccount van zijn collega benadeelde 5. Dit deed hij zonder haar toestemming, nadat hij eerder haar wachtwoord had afgekeken. Vervolgens heeft verdachte aan 29 personen een brief gestuurd, inhoudende dat zij naar hun woning zijn gevolgd en dat de foto’s van de activiteiten bij de parkeerplaats openbaar zouden worden gemaakt aan hun familie en omgeving, tenzij de slachtoffers bitcoins ter waarde van €1.000 euro per persoon zouden kopen en overdragen aan verdachte.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Het decryptiebevel aan de verdachte in het economisch strafrecht

In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden die de WED biedt om onder dwang een decryptiebevel aan de verdachte te richten. Na onderzoek van de wettelijke grondslag wordt ingegaan op de grenzen die het nemo tenetur-beginsel stelt aan het kunnen effectueren van dit bevel.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Overzichtsartikel Wet computercriminaliteit III

Met de Wet computercriminaliteit III wordt beoogd de opsporing en vervolging van cybercrime te versterken. De hackbevoegdheid en het take down-bevel bieden echter ook vergaande handhavingsmogelijkheden. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de voorstellen uit de Wet computercriminaliteit III en worden de twee nieuwe bevoegdheden uitgelicht.

Read More
Print Friendly and PDF ^