Conclusie AG: veroordeling voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale in stand laten

Parket bij de Hoge Raad 18 december 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1395

De veroordeling van voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale wegens onder meer het aannemen van steekpenningen, belastingfraude en meineed, dient in stand te blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Aben de Hoge Raad in zijn conclusie die is gepubliceerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordelingen voormalig minister-president van Curaçao en zijn partner definitief

Hoge Raad 27 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2157 en ECLI:NL:HR:2018:2158

De veroordelingen van de voormalig minister-president van Curaçao Schotte en zijn partner wegens onder meer ambtelijke corruptie en witwassen blijven in stand. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld. Ook de opgelegde straffen zijn definitief.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vastgoedman Stroink veroordeeld voor omkoping Google

Een 62-jarige vastgoedondernemer en zijn 52-jarige vrouw zijn veroordeeld tot taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen voor het in 2009 omkopen van een Amerikaanse medewerker van Google. Hiermee wilden zij er voor zorgen dat Google hun twee datacenters in Groningen zou kopen of huren. Daarnaast maakten zij valse facturen op om de aan de Google medewerker betaalde bedragen te verantwoorden in hun boekhouding. Ook maakten zij zich schuldig aan het witwassen van diezelfde bedragen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Medeplegen valsheid in geschrift & ambtelijke omkoping door werkmeester van de reclassering: Uos dat verdachte zich t.a.v. de taakgestrafte A niet schuldig kan hebben gemaakt aan tlgd. feiten

Hoge Raad 2 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1815

Het eerste middel klaagt dat het hof is afgeweken van het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt inhoudende dat op drie bepaalde dagen de verdachte zich niet schuldig heeft kunnen maken aan (medeplegen van) valsheid in geschrift en het (medeplegen van) passieve omkoping omdat de verdachte op die dagen niet aanwezig was op de plek waar de taakgestrafte betrokkene 1 zijn taakstraf zou moeten voldoen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verwerping beroep op afwezigheid van alle schuld na cassatie in omkopingszaak

Gerechtshof Amsterdam 8 juni 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2905

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een ambtsdelict door een gift te vragen die verband hield met een door hem, als ambtenaar, te leveren tegenprestatie. De raadsvrouw heeft ter terechtzitting in hoger beroep bepleit dat de verdachte een beroep op de schulduitsluitingsgrond ‘afwezigheid van alle schuld’ toekomt. De verdachte wist niet, kon niet weten en behoefde niet te weten dat hij ambtenaar was. De verdachte moet hierom worden ontslagen van alle rechtsvervolging, aldus de raadsvrouw.

Read More
Print Friendly and PDF ^