Conclusie AG over niet-ontvankelijkheidsverweer na toezegging dat de zaak buiten de rechter om zou eindigen indien 120 uren werkstraf zou worden verricht

Parket bij de Hoge Raad 15 januari 2019, ECLI:NL:PHR:2019:18

Het eerste middel keert zich tegen de verwerping van een gevoerd verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging omdat door het openbaar ministerie de toezegging zou zijn gedaan dat de zaak zou eindigen buiten de rechter om als 120 uur werkstraf zou worden verricht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie staatsraad advocaat-generaal over de gedoogbeslissing

Een beslissing om wel of niet te gedogen is géén besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, maar kan onder omstandigheden wél bij de bestuursrechter worden aangevochten. Dit is in elk geval zo als een verklaring om wel te gedogen (een gedoogverklaring) is afgegeven naar aanleiding van een handhandhavingsverzoek. In dat geval kan de derde die het handhavingsverzoek heeft gedaan, beroep tegen de gedoogverklaring instellen. Dit staat in de conclusie van staatsraad-advocaat generaal Widdershoven die hij op 16 januari 2018 heeft uitgebracht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG: opgelegde ontnemingsmaatregel aan Parelberg van ruim 24 miljoen euro in stand laten

Parket bij de Hoge Raad 18 december 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1380

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG: veroordeling voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale in stand laten

Parket bij de Hoge Raad 18 december 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1395

De veroordeling van voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale wegens onder meer het aannemen van steekpenningen, belastingfraude en meineed, dient in stand te blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Aben de Hoge Raad in zijn conclusie die is gepubliceerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG: Inhaaldagvaarding na bezwaarschrift dagvaarding & Uitleg transactie die verdachte wegens witwassen in Air Holland onderzoek is aangegaan niet de feiten van de onderhavige zaak omvat

Parket bij de Hoge Raad 4 december 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1355

Het tweede middel klaagt over de verwerping door het hof van het verweer dat strekte tot niet-ontvankelijkverklaring van het OM in de vervolging wegens schending van het vertrouwen dat was gewekt door de toezegging dat de verdachte, op voorwaarde van betaling van een bedrag van € 30.000 niet verder zou worden vervolgd ter zake van de feiten waarvoor hij zich in de onderhavige zaak moet verantwoorden. Het middel wordt in twee deelklachten uitgewerkt. De eerste deelklacht richt zich tegen de opvatting van het hof “dat alleen niet-ontvankelijk verklaring van het Openbaar Ministerie zal kunnen volgen als sprake is van opgewekt vertrouwen op grond van een transactie als bedoeld in art. 74 Sr”. De tweede deelklacht richt zich tegen de afwijzing, door het hof, van het verzoek om mr. Kors op te roepen, die de verdachte als raadsvrouw heeft bijgestaan bij het aangaan van de transactie.

Read More
Print Friendly and PDF ^