Column: Is het ermee wegkomen van bestuurders bij een megaschikking nooit te rechtvaardigen?

Door: Georgianna Verhage, advocaat bij de sectie Crime, Fraud & Investigations van advocatenkantoor Simmons & Simmons te Amsterdam.

Nooit eerder was er zoveel maatschappelijke commotie over zogenaamde megaschikkingen. De schikking die het Openbaar Ministerie en ING recent met elkaar sloten in de ‘Houston’ zaak heeft veel stof doen opwaaien. Veel aandacht ging naar de beslissing om af te zien van het vervolgen van de bestuurders.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Column: Strafrechtelijk beslag & faillissement, wat zijn de gevolgen?

Door Jolien Klomp (de Singel Advocaten)

Het lijkt wel of we er steeds meer over lezen en of we het steeds vaker tegenkomen: strafrechtelijk beslag en een faillissement. Waarom? Vooral omdat het Openbaar Ministerie de laatste jaren steeds meer inzet op de grootschalige (faillissements)fraude zaken. Zodra het Openbaar Ministerie beslag legt op de handelsvoorraad van een bedrijf, is een aannemelijk gevolg het faillissement van dat bedrijf. Zo ook in de zaak van een autohandelaar. De vraag is alleen wel wat de gevolgen zijn van dat strafrechtelijke beslag voor de crediteuren van dat bedrijf en de gevolgen voor de verdachte en zou je kunnen stellen dat een beslag door het Openbaar ministerie “gunstiger” is voor de verdachte dan het algehele faillissementsbeslag?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Column: Powerplay vs. magistratelijkheid, ja ook bij de opsporing

Door Lauren Dallau, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Het jaar 2015 was het jaar van het verschoningsrecht. Er verschenen diverse uitspraken van de Hoge Raad met betrekking tot deze kwestie en advocatuur en Openbaar Ministerie stonden lijnrecht tegenover elkaar. In de rechtszaal is dit regelmatig nog steeds zo, maar hoe gaat het eigenlijk tijdens het opsporingsonderzoek?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Column: Gewenste duidelijkheid over verhouding punitieve bestuursrecht en strafrecht blijft uit…

Door Arnt Mein (Lector Legal Management, Hogeschool van Amsterdam)

Drie jaar hebben we er op moeten wachten… De kabinetsreactie op het advies van de Raad van State om meer samenhang en evenwicht te brengen in de (punitieve) rechtshandhaving. Dit advies was gebaseerd op een grondige analyse van de verschillen in de rechtspositie en rechtsbescherming binnen het strafrecht en het bestuursrecht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Column: Witwassen in de uitoefening van beroep of bedrijf

Door mr. D.J. (Dorine) Stahlie, coördinator kennis en expertise AMLC

Sinds 1 januari 2015 is de strafverzwarende omstandigheid dat witwassen plaatsvindt in de uitoefening van beroep of bedrijf opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. Nu, ruim drie jaar later, kunnen we constateren dat deze strafverzwarende omstandigheid in de praktijk vrijwel niet wordt gebruikt.

Read More
Print Friendly and PDF ^