Geslaagd beroep op gelijkheidsbeginsel bij handhavend optreden

Een beroep op het gelijkheidsbeginsel in een juridische procedure slaagt nagenoeg nooit. Vaak zijn er kleine nuances te vinden, die maken dat gevallen door een rechter niet als gelijk worden gezien. Des te interessanter is dan ook de uitspraak van de Afdeling van 6 maart 2019 waarin dit beroep wel slaagt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Civiele rechter gaat niet over verstrekking politiegegevens aan betrokkenen

Rechtbank Den Haag 20 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2730

De civiele voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank heeft vandaag beslist dat een echtpaar niet-ontvankelijk is in zijn vordering tot afgifte van beeldmateriaal van de man in een observatiecel op het politiebureau. De Wet politiegegevens (Wpg) heeft voor dit soort vraagstukken een speciale bestuursrechtelijke procedure voorgeschreven. Voor de burgerlijke rechter is dan geen rol (meer) weggelegd. Het echtpaar had dus een procedure moeten starten bij de bestuursrechter.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Sms’jes en Whats­App-be­rich­ten op za­ke­lij­ke én pri­vé­te­le­foons zijn te ‘wob­ben’

Raad van State 20 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:899

Sms’jes en WhatsApp-berichten op zowel zakelijke als privételefoons van bestuurders en ambtenaren vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur, als deze in het kader van het werk zijn verstuurd. Dat blijkt in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een zaak tussen een branchevereniging voor zorgaanbieders en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De uitspraak heeft als gevolg dat zakelijke sms’jes en WhatsApp-berichten op die telefoons kunnen worden opgevraagd door bijvoorbeeld journalisten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ook derden met afgeleid belang kunnen belanghebbenden zijn in bestuursrechtelijke procedure

Centrale Raad van Beroep 5 maart 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:655 en ECLI:NL:CRVB:2019:669

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft uitspraak gedaan in twee zaken waarin de vraag speelt hoe het belanghebbende-begrip van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht moet worden uitgelegd in zaken binnen het sociaal domein. Over deze problematiek vroeg de presidentvan de CRvB vorig jaar een conclusie aan raadsheer advocaat-generaalWiddershoven. In overeenstemming met deze conclusie komt de grote kamervan de CRvB tot het oordeel dat de appellanten in de voorliggende zaken moeten worden beschouwd als belanghebbende en dat zij de besluiten in hun zaken bij de bestuursrechter kunnen aanvechten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

CRvB geeft vuistregels voor herziening van evident onredelijk hoge boetes

Centrale Raad van Beroep 7 maart 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:659; ECLI:NL:CRVB:2019:660; ECLI:NL:CRVB:2019:661

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) moet in sommige gevallen verzoeken om een vaststaande boete te herzien opnieuw inhoudelijk beoordelen. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in zijn uitspraken van vandaag vuistregels gegeven voor de beoordeling van deze verzoeken. Het gaat in deze zaken om vaststaande boetes aan uitkeringsgerechtigden die gebaseerd zijn op het oude, veel strengere boeteregime en die soms zelfs hoger zijn dan de maximale geldboete die een strafrechter destijds kon opleggen.

Read More
Print Friendly and PDF ^