Dodelijk bedrijfsongeval: vrijspraak van overtreding Arbeidsomstandighedenwet en -besluit

Rechtbank Gelderland 4 april 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1557

De enkele omstandigheid dat het risico van het werken met een Kooiaap niet in de RI&E is opgenomen, heeft naar het oordeel van de rechtbank in dit geval niet tot gevolg gehad dat er levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van werknemers bestond of te verwachten was. Er waren genoeg risico beperkende maatregelen genomen. Er is onder deze omstandigheden geen sprake van overtreding van artikel 32 van de Arbowet door verdachte.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak van schuld aan bedrijfsongeval Hedel

De rechtbank spreekt een 56-jarige man uit Rosmalen vrij van het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. De man, vestigingsmanager, werd ervan verdacht dat hij als werkgever, feitelijk leidinggevende, onvoldoende heeft gedaan om zijn werknemers te wijzen op het nemen van veiligheidsmaatregelen. Volgens de rechtbank is hier geen sprake van. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Fataal bedrijfsongeval mestbedrijf Waalwijk: veroordeling wegens dood door schuld

Een meststoffenbedrijf uit Waalwijk en zijn directeur zijn woensdag veroordeeld wegens dood door schuld. In 2014 bezweek een muur in een loods van het bedrijf onder het gewicht van een grote hoeveelheid kunstmest, waardoor twee mannen om het leven kwamen. De rechtbank Zeeland-West-Brabant houdt het bedrijf en zijn directeur hier verantwoordelijk voor. Aan de directeur zijn een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden en een taakstraf van 180 uur opgelegd. Het bedrijf krijgt een boete van 180.000 euro, waarvan 50.000 euro voorwaardelijk. De proeftijd is in beide gevallen twee jaar.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aspen Oss B.V. betaalt 150.000 euro boete na niet naleven veiligheidsregels

Het bedrijf Aspen Oss B.V. uit Oss heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van betaling van 150.000 euro geaccepteerd. Het OM verwijt het  bedrijf  - waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt- dat het in 2014 meerdere veiligheidsregels niet heeft nageleefd. Het bedrijf heeft er daarnaast niet alles aan gedaan om zware ongevallen te voorkomen of de eventuele gevolgen daarvan te beperken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling transportbedrijf uit Wijchen veroordeeld tot geldboete na explosie en brand in een van de spuitcabines

Rechtbank Gelderland 7 maart 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1006

Op 8 mei 2015 heeft zich in een van de spuitcabines van het bedrijf een explosie voorgedaan en is brand uitgebroken. Een werknemer is daarbij zwaar gewond geraakt en moest met tweede- en derdegraads brandwonden worden opgenomen in het brandwondencentrum in Beverwijk. Twee andere werknemers zijn kort in een ziekenhuis opgenomen vanwege ademhalingsklachten.

Read More
Print Friendly and PDF ^