Save the date: Anti-Bribery & Corruption Conference 2019 | Vrijdag 29 november

During this years conference 'The UK approach to anti-corruption' takes centre-stage. (international) Speakers will cover a broad range of topics: from the UK anto-corruption strategy, newly and improved powers and multi-jurisdictional cooperation in SFO Investigations to developments from the side of the defence and judicial review of out-of-court settlements. The conference aims to stimulate debate, foster networking, cross-fertilisation and the exchange of experiences.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Anti-Bribery & Corruption Training for Compliance Professionals 2019 | Start: Maandag 16 september 2019

Anti-bribery and corruption enforcement actions are rising globally. Organizations across every industry should be aware of the consequences and repercussions of corruption violations which can be swift and severe. Countless firms have been subject to major fines and other penalties that have had highly negative impact on their business and many individual employees have been prosecuted on criminal charges. White Collar Academy offers an anti-bribery and corruption training to ensure that your organization is compliant with modern international anti-corruption legislation.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cursus Straf(proces)recht in de Antillen | Vrijdag 15 maart 2019

Tijdens deze cursus staat het straf(proces)recht in de Antillen, Aruba, CuraƧao en Sint-Maarten die ieder een eigen strafwetgeving hebben, en de drie BES-eilanden (Bonaire, Saba en St. Eustatius), centraal. Na een introductie over de eilanden en de systematiek van wetgeving worden de meeste relevante onderdelen van materieel en formeel strafrecht besproken. Hierbij wordt tevens ingegaan op de relatief nieuwe BOB-bevoegden en enkele onderdelen uit de voorstellen voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Ook bijzondere wetten passeren de revue.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cursus Privacy & Toezicht | Dinsdag 4 juni 2019

Tijdens deze cursus komt aan bod wat de inwerkingtreding van de AVG en de daarmee samenhangende wetswijzigingen voor de dagelijkse praktijk van toezichthouders en handhavers betekent. Op een aansprekende manier worden praktijksituaties aan het wettelijk kader gekoppeld. Na de cursusdag zijn de cursisten met voldoende kennis toegerust om in de dagelijkse toezicht- en handhavingspraktijk met inachtneming van de AVG te werken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cursus 'Bijstand door de ogen van fraudeverdachten' | Vrijdag 14 juni 2019

Deze cursus heeft tot doel inzicht te geven in de niet-juridische impact van strafrechtelijke onderzoeken en een eventueel daarop volgende strafrechtelijk vervolging voor fraudeverdachten. Tijdens de cursus vertelt Dennis Lesmeister, een van de veroordeelden uit de Vastgoedfraudezaak, hoe hij zijn vervolging heeft ervaren. Hij geeft de cursus samen met Wim Huisman, professor criminologie aan de VU. Wim Huisman behandelt onder meer resultaten uit wetenschappelijk onderzoek over deze gevolgen.

Read More
Print Friendly and PDF ^