Financiën niet bepalend bij keuze voor 1 of 3 rechters

Bij de keuze om een rechtszaak door 1 of 3 rechters te laten behandelen, spelen financiële motieven geen rol. Dat blijkt uit een kort intern onderzoek van de Rechtspraak. De indruk was ontstaan dat rechtbanken extra geld probeerden binnen te halen door een meervoudige kamer (van 3 rechters) op te tuigen als dat niet nodig was. Daar is niets van gebleken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (EOM) in consultatie

Op 12 april jl. is het voorstel voor de Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (EOM) in consultatie gegaan. Het EOM zal bevoegd zijn inzake de vervolging van bepaalde strafbare feiten die de financiële belangen van de Europese Unie schaden. Het EOM is een orgaan van de Europese Unie en deelt zijn bevoegdheid met de lidstaten. Het EOM heeft hierbij wel een voorrangsrecht, doordat het kan besluiten een EU-fraude zaak die binnen de gedeelde bevoegdheid valt aan zich te trekken teneinde die zaak te onderzoeken en vervolgen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FIOD houdt twee verdachten aan in onderzoek naar Hawalabankieren

De FIOD heeft in een strafrechtelijk onderzoek naar Hawalabankieren twee mannen aangehouden die worden verdacht van het verlenen van betaaldiensten zonder vergunning. De 36-jarige man uit Eindhoven en de 43-jarige man uit Utrecht hebben vermoedelijk voor derden in totaal duizenden euro’s overgemaakt. De verdenking is dat de twee mannen ook geld hebben overgemaakt naar mensen in gebieden die onder controle stonden van IS.

Read More
Print Friendly and PDF ^

18 maanden gevangenisstraf geëist voor omzetbelastingfraude met stichtingen

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Den Bosch 18 maanden gevangenisstraf geëist tegen een verdachte voor omzetbelastingfraude met zijn twee stichtingen. Het OM verwijt de verdachte dat hij structureel te hoge teruggaven omzetbelasting claimde die hij grotendeel voor eigen levensonderhoud aanwendde.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Het strafrechtelijk beroepsverbod

Op basis van artikel 28 Wetboek van Strafrecht kan een beroepsverbod als bijkomende straf worden uitgesproken. Dat is een pittige straf. In de wetsgeschiedenis is daarom ook niets voor niets omschreven dat een beroepsverbod is bedoeld als een zware sanctie en dat het daarom niet lichtvaardig mag worden opgelegd. Met andere woorden, alleen als het ‘echt bont is gemaakt’ komt een dergelijke straf aan de orde. Maar wanneer heeft een verdachte het nu echt te bont gemaakt?

Read More
Print Friendly and PDF ^