Het begrip ‘zwaar ongeval’ nader bekeken

Welke incidenten zien we in de praktijk? Zijn dat ‘zware ongevallen’ in de zin van het Brzo, en wat zegt artikel 5 hierover? Waren die ongevallen te voorkomen? In sommige gevallen kun je je afvragen of veroordelingen wel terecht zijn, als een bedrijf eigenlijk niet heeft tekortgeschoten in de zin van het Brzo. Vanuit juridisch perspectief is bij deze materie een aantal kanttekeningen te plaatsen.

Read More
Print Friendly and PDF

OM eist gevangenisstraffen tegen eigenaren administratiebedrijf voor verduistering

Tegen een 57-jarige Vlaardinger en zijn 43-jarige partner eiste het Openbaar Ministerie in Rotterdam vandaag gevangenisstraffen van 12 maanden voor verduistering van VvE-gelden. Het OM verdenkt het duo ervan vier jaar lang samen ongeveer €550.000,- te hebben verduisterd.

Read More
Print Friendly and PDF

Staat van voedselveiligheid

De Staat van voedselveiligheid geeft een beeld van voedselveiligheid in Nederland. Op basis van bij de NVWA beschikbare informatie en kennis. En beschrijft gevaren en risico's, de naleving in de voedselketen, de fraudegevallen en de toekomstbeelden op het gebied van voedselveiligheid.

Read More
Print Friendly and PDF

Wwft – are you ready?

Op 25 juli 2018 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (de Wwft). Deze implementatie brengt ingrijpende wijzigingen voor de kantoororganisatie met zich mee. Om de betrokken instellingen de gelegenheid te geven om de bedrijfsprocessen aan te passen, hebben de toezichthouders van de Wwft laten weten dat zij tot 1 januari 2019 een soepel handhavingsbeleid zullen betrachten bij de bepaalde nieuwe bepalingen uit de Wwft.

Read More
Print Friendly and PDF

Eerste Kamer doet goedkeuringswet van Protocol 16 EVRM als hamerstuk af

De Eerste Kamer heeft op 4 december 2018 de goedkeuringswet van Protocol 16 EVRM als hamerstuk afgedaan. Deze wet regelt de goedkeuring van het (facultatieve) protocol nr. 16 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Met dit Protocol krijgen specifiek aangewezen nationale gerechten de bevoegdheid het EHRM te verzoeken om een advies over principiële (rechts)vragen over de interpretatie of toepassing van de rechten en vrijheden neergelegd in het EVRM of de daartoe behorende Protocollen.

Read More
Print Friendly and PDF

Witwastoezicht op banken blijft nationaal

De Europese Bankautoriteit (EBA) wordt voorlopig niet opgetuigd om toe te zien op de handhaving van de anti-witwaswetten door banken in de EU. De ministers van Financiën willen eerst een beter inzicht in de recente witwaszaken bij ING en banken in Denemarken, Letland, Estland, Duitsland en Malta. De rapportage kan tot juni volgend jaar duren.

Read More
Print Friendly and PDF

Procesreglement digitaal procederen bij de Hoge Raad in strafzaken

Omdat het vanaf 17 december 2018 mogelijk is om in reguliere strafzaken en ontnemingszaken digitaal te procederen bij de Hoge Raad, is het aangepaste procesreglement gepubliceerd. Op 26 januari 2017 heeft de gerechtsvergadering van de Hoge Raad het Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden vastgesteld. Het procesreglement is gepubliceerd in de Staatscourant op 31 januari 2017 en in werking getreden op 1 maart 2017.

Read More
Print Friendly and PDF

Gedragsregels accountants bij niet-naleving wet- en regelgeving (NOCLAR) per 1 januari 2019

Accountants kijken niet weg! Met deze slogan introduceerde de NBA begin 2018 de te consulteren Nadere voorschriften NOCLAR. Nieuwe nadere voorschriften die aangeven wat er van alle accountants verwacht wordt en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de eigen organisatie of door een cliënt. NOCLAR staat in dit geval voor Non-Compliance with Laws and Regulations.

Read More
Print Friendly and PDF

Toezichtagenda DNB: accent op digitale strategie, beheersing klimaatrisico’s en tegengaan financiële criminaliteit

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) gaat in het komend kalenderjaar jaar verder met het verkennen van nieuwe manieren om toezicht te houden met geautomatiseerd verworven en geanalyseerde gegevens. Ook wordt in 2019 gewerkt aan de verankering van klimaat-gerelateerde risico’s in de beoordelingskaders voor het toezicht op banken, verzekeraars en pensioenfondsen, en gaat DNB verder met onderzoek naar de wijze waarop die instellingen eventuele betrokkenheid tegengaan bij georganiseerde criminaliteit.

Read More
Print Friendly and PDF

FIOD verdenkt echtpaar van fraude met sloopgoud

De FIOD heeft op 28 november een bedrijfspand in Arnhem en twee woningen in de omgeving van Arnhem doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude en witwassen. De FIOD heeft beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly and PDF