Nationale ombudsman onderzoekt gegevensuitwisseling

De Nationale ombudsman start een onderzoek rond privacy. Zijn focus ligt op de zogeheten ketenoverleggen tussen verschillende overheidsinstanties waarin gegevens van burgers worden gedeeld. Het gaat bijvoorbeeld om gemeenten die burgers helpen bij een vraag om zorg of ondersteuning. De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: Wat mogen burgers van de overheid verwachten als het gaat om het bieden van maatwerk en dienstverlening in relatie tot het waarborgen en respecteren van de privacy?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Commissie bekrachtigt deelname Nederland aan het Europees Openbaar Ministerie

De Europese Commissie heeft de aansluiting van Nederland als 21e land bij het Europees Openbaar Ministerie (EOM) goedgekeurd. Het EOM zal een sleutelrol spelen in de bestrijding van misdrijven tegen de EU-begroting zoals fraude, corruptie, witwaspraktijken en ernstige grensoverschrijdende btw-fraude. Het EOM wordt eind 2020 in alle deelnemende lidstaten operationeel.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Provincie Noord-Holland maakt overtredingen chemiebedrijven direct openbaar

Gaat een chemiebedrijf in Noord-Holland na 1 september van dit jaar de fout in, dan wordt dat gelijk openbaar gemaakt. Ook als er geen (direct) gevaar is voor omwonenden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Procedure OM tegen Hells Angels

Het Openbaar Ministerie heeft op 29 mei bij de rechtbank Midden-Nederland een verzoek ingediend om Hells Angels in Nederland te verbieden en de vereniging te ontbinden. Op 13 juli jl. is de oproep gepubliceerd in de Staatscourant.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Strafrechtelijk onderzoek naar Coöperatie Laatste Wil gesloten

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland heeft het strafrechtelijke onderzoek naar de Coöperatie Laatste Wil (CLW) gesloten. In de periode dat het onderzoek heeft gelopen, is niet gebleken dat de coöperatie zich schuldig heeft gemaakt aan hulp bij zelfdoding of dat zij anderszins strafbare feiten zou hebben gepleegd. Deze beslissing is schriftelijk aan het bestuur van CLW  meegedeeld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Zomerstop BijzonderStrafrecht

In verband met de vakantieperiode last BijzonderStrafrecht.nl een zomerstop in van maandag 16 juli t/m 19 augustus 2018. Op maandag 20 augustus zullen weer nieuwsberichten op de website verschijnen. Uiteraard zijn we gedurende deze periode wel per e-mail en telefonisch bereikbaar.  

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

ILT intensiveert toezicht brandstofbranche

Producenten van blendstocks en handelaren die benzine en diesel voor West-Afrika of stookolie voor zeeschepen mengen, voldoen niet aan Europese regels voor chemische stoffen. Zij beschrijven niet welk risico mens en milieu lopen bij gebruik van hun brandstoffen. Zij melden niet of onvoldoende wat er in zit. Gebruikers, hulpverleners, toezichthouders en terminals hebben daardoor geen betrouwbaar beeld van de gevaren van de mengsels.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Beslag voor 14 miljoen in onderzoek naar fraude met afval en mest

Het Openbaar Ministerie heeft afgelopen week voor in totaal 14.000.000 euro beslag gelegd bij drie bestuurders en bedrijven van een bio-vergistingsinstallatie in het noorden van de provincie Limburg. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke fraude met afval en mest door de bio-vergistingsinstallatie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Doorzoekingen in onderzoek naar handel in verboden afslankproducten

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft maandag 9 juli in 2 woningen en een bedrijfspand in Zuid-Holland doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar de mogelijke handel in verboden afslankproducten. Naast administratie en digitale gegevensdragers is er contant geld, een aantal dozen met afslankmiddelen, een Porsche en een Mercedes in beslag genomen. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Het onderzoek wordt gedaan onder leiding van het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Kritiek op plan dat politie eenvoudiger toegang tot bankgegevens geeft

Er is kritiek op het wetsvoorstel van minister Hoekstra van Financiën om politie, Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en bijzondere opsporingsdiensten eenvoudiger toegang tot bankgegevens te geven. Het wetsvoorstel voor de Wet verwijzingsportaal bankgegevens regelt dat er een portaal komt waar verschillende opsporingsinstanties geautomatiseerd gegevens kunnen opvragen over bankklanten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF