Kamerbrief over hoge transacties: voorwaarde voor OM om transactie aan te bieden is erkenning van de geconstateerde feiten

Minister Grapperhaus (JenV) heeft op 9 april jl. de Tweede Kamer geinformeerd over de specifieke buitengerechtelijke afdoeningmodaliteit van het Openbaar Ministerie voor hoge en bijzondere transacties. In deze brief wordt onder meer ingegaan op de transacties met ING, Rabobank en KPMG. Onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid tot het introduceren van rechterlijke toetsing. Opvallend is de onderbouwing van het effect. Een cruciale voorwaarde voor het Openbaar Ministerie om een hoge of bijzondere transactie aan een verdachte aan te bieden is erkenning door de verdachte van de geconstateerde feiten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek functioneren OM gepubliceerd: 'Wordt Vervolgd: beproefd verzet'

Op 8 april heeft Jos Silvis, de procureur-generaal bij de Hoge Raad, de minister van Justitie en Veiligheid de resultaten van een onderzoek naar het functioneren van het Openbaar Ministerie aangeboden. De titel van het onderzoek is 'Wordt vervolgd: beproefd verzet’.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak voor alle verdachten in zaak KPMG-pand

De vier personen die werden verdacht van fraude rond de bouw van het KPMG-kantoor in Amstelveen zijn vrijgesproken van alle verdenkingen. Dat geldt ook voor de twee bedrijven die in deze zaak waren gedagvaard.

Read More
Print Friendly and PDF ^

DNB: aanpak financiële criminaliteit schiet nog tekort

De afgelopen jaren heeft DNB bij herhaling geconstateerd dat financiële instellingen hun poortwachtersrol onvoldoende adequaat invullen. DNB heeft dit niet alleen publiekelijk uitgedragen, maar ook instellingen aangesproken en handhavend opgetreden met normoverdragende gesprekken, aanwijzingen, lasten onder dwangsom en boetes. Helaas moeten ze constateren dat dit weliswaar tot verbeteringen leidt, maar de gewenste situatie is nog niet bereikt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Brief Hoekstra aan Tweede Kamer over een aantal recente casussen gerelateerd aan corruptie en witwassen

Minister Hoekstra van Financiën heeft op 26 maart jl., mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over een aantal recente casussen gerelateerd aan corruptie en witwassen (de zaak Odebrecht, Troika Laundromat en het boek Moneyland). De brief bevat, naast een stand van zaken in aantal van deze zaken, een update over andere ontwikkelingen waaronder de voorgenomen Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden.

Read More
Print Friendly and PDF ^