Grapperhaus: Vóór 1 januari 2020 Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB)

Voor 1 januari 2020 moet het voor politie, Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en bijzondere opsporingsdiensten mogelijk zijn om geautomatiseerd bankgegevens bij Nederlandse banken op te vragen. Banken worden wettelijk verplicht om bevragingen via het portaal geautomatiseerd te beantwoorden. Het VB gaat gebruikt worden door de Politie, de Bijzondere Opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie. Ook de Belastingdienst krijgt toegang tot het VB om te controleren of opgegeven bankrekeningnummers overeenkomen met de gegevens van banken, om bijvoorbeeld fraude bij uitbetaling van toeslagen te voorkomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad bespreekt de betekenis van EHRM-rechtspraak over niet-ondervraagde getuigen en ‘significant weight’

Hoge Raad 29 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:123

In het arrest van 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1016 heeft de Hoge Raad, mede onder verwijzing naar deze uitspraak van het EHRM, geoordeeld dat de rechter, in het geval dat de bewezenverklaring naar zijn oordeel "in beslissende mate" op een door een getuige afgelegde verklaring wordt gebaseerd terwijl een behoorlijke en effectieve mogelijkheid om die getuige te ondervragen heeft ontbroken, ervan blijk dient te geven te hebben onderzocht of het ontbreken van die mogelijkheid in voldoende mate is gecompenseerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM niet-ontvankelijk i.v.m. vertrouwensbeginsel omdat in e-mail technisch sepot in vooruitzicht is gesteld?

Hoge Raad 22 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:89

Het middel richt zich met drie deelklachten tegen de ongegrondverklaring door het hof van het namens de verdachte ingediende bezwaarschrift tegen de dagvaarding. Deze deelklachten houden achtereenvolgens in dat het hof ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd heeft geoordeeld dat:

1) het e-mailbericht van de parketsecretaris niet kan worden aangemerkt als een voorwaardelijk sepot;

2) de aan het sepot gekoppelde voorwaarde toelaatbaar is, en

3) niet gezegd kan worden dat een redelijk lid van het OM niet zou kunnen komen tot het oordeel dat niet nog steeds sprake was van een in het voornoemde e-mailbericht aangeduide ‘’positieve ontwikkeling’’ met betrekking tot de verdachte.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor medeplegen van witwassen: geen oplegging gevangenisstraf nu de OvJ aanvankelijk een schikking van EUR 40.000 heeft aangeboden

Rechtbank Rotterdam 20 december 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:10976

Op feiten als bewezen verklaard kan in beginsel niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf van enige duur. De rechtbank zal echter afzien van het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf en in plaats daarvan een geldboete opleggen om de volgende reden. De rechtbank heeft geconstateerd dat het openbaar ministerie de verdachte in eerste instantie een schikking heeft aangeboden waarbij de verdachte een bedrag van €40.000 diende te betalen. De verdachte heeft dit transactieaanbod niet geaccepteerd, met als gevolg dat hij is gedagvaard.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM & FIOD: "Aantal ontnemingsvorderingen stijgt te langzaam"

Het Openbaar Ministerie en de opsporingsdiensten willen nieuwe energie op afpakken. Het resultaat van de samenwerking tussen de Politie, FIOD, Douane, Domeinen Roerende Zaken (DRZ), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), het Openbaar Ministerie (OM) en andere partners op afpakken levert voor 2018 een totaal van 171.327.427,- euro voor de schatkist.

Read More
Print Friendly and PDF ^